Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Denna sida uppdateras snart. Läs pressmeddelandet.

Förnyelse av den digitala identiteten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar en lösning för att förnya den digitala identiteten tillsammans med polisen, som en del av finansministeriets projekt. Utvecklingsarbetet resulterar i en ny, säker mobilapplikation (Suomi.fi-plånbok) för att styrka identiteten i offentliga och privata aktörers besöks- och e-tjänster. För personer som inte använder en mobil enhet produceras dessutom en kodvisare som gör det möjligt att uträtta ärenden i den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster. De tjänster som utvecklas blir nya Suomi.fi-tjänster.

Målet är att utveckla en digital identitetslösning för medborgarna som underlättar vardagen och är långvarig. Den anpassar sig efter det föränderliga samhällets behov och lämpar sig för nya digitala plattformar i takt med att de utvecklas. Lösningen beaktar olika användare och främjar på så sätt likabehandling.

Tjänster som utvecklas i reformen:

  • Suomi.fi-plånbok, dvs. en mobilapplikation för digital identitet med digitala identitetsbevis och digitala e-tjänstverktyg för utlänningar.
  • Digitalt identitetsbevis: ett identitetsbevis för att uträtta ärenden elektroniskt och på ort och ställe, vid sidan av pass och identitetskort.
  • Digitalt ID för utlänningar: lösning för styrkande av identitet för utlänningar som kan användas i e-tjänster.
  • Kodvisare: verktyg för identifiering i offentliga tjänster för dem som inte använder en mobil enhet.

Projektet för utveckling av den digitala identiteten pågår 2020–2023.

Videon berättar hur det digitala identitetsbeviser fungerar. Om videon inte öppnas, kan du se den på DVV:s videoportal.

Lagstiftningens status

15.9.2022 överlämnades en regeringsproposition om lagstiftning som möjliggör användning av en digital identitetshandling till riksdagen. Bekanta dig med propositionen.

Meddelande 24.2.2023: Reformen för digital identitet avbröts – behovet av lösningar för digital identitet har inte försvunnit

Den europeiska digitala identitetsplånboken

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar lösningarna för digital identitet så att de är kompatibla med den kommande europeiska digitala identitetsplånboken och fungerar som grund för dennas genomförande i Finland.

Läs mer om den europeiska digitala identitetsplånboken

Mer information: [email protected]

Vanliga frågor

Nedan finns svar på vanliga frågor Fler frågor och svar om ämnet finns också på finansministeriets webbplats.

Nyheter