Förnyelse av den digitala identiteten

Europaparlamentet bereder en eIDAS-förordning som gör det möjligt att införa europeiska identitetsplånböcker. Med plånboken skulle det vara möjligt att på ett säkert och tillförlitligt sätt bevisa person- och andra uppgifter inom hela EU-området. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har till uppgift att informera finländska aktörer om arbetet med EU:s identitetsplånbok och föra fram Finlands syn så att den inkluderas i EU:s beredning.

Delta i utvecklingen

Kom med och utveckla den europeiska digitala identitetsplånboken. I arbetsrummet som är öppet för alla hittar du information till organisationer om beredningen av identitetsplånboken och hur du kan delta i arbetet.

Öppet arbetsrum (på finska)

Läs mer om den europeiska digitala identitetsplånboken

Förnyelse av den nationella digitala identiteten

Som en del av finansministeriets projekt utvecklade Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata under åren 2020–2023 tjänster för digital identitet som var avsedda för medborgare. Att publicera och ta tjänsterna i bruk skulle ha krävt ändringar i lagstiftningen. Hösten 2022 överlämnades en regeringsproposition om lagstiftning som möjliggör användning av en digital identitetshandling till riksdagen. Riksdagen hann inte behandla lagförslaget som möjliggör en reform av den digitala identiteten före sessionsperiodens slut våren 2023. Därför avbröts reformen. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter.

Tjänster för digital identitet som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklade:

  • Suomi.fi-plånbok, dvs. en mobilapplikation för digital identitet med digitala identitetsbevis och digitala e-tjänstverktyg för utlänningar.
  • Digitalt identitetsbevis: ett identitetsbevis för att uträtta ärenden elektroniskt och på ort och ställe, vid sidan av pass och identitetskort.
  • Identifieringsverktyg för utlänningar: lösning för styrkande av identitet för utlänningar som kan användas i e-tjänster.
  • Kodkalkylatorn: verktyg för identifiering i offentliga tjänster för dem som inte använder en mobil enhet.

Mer information: [email protected]

Nyheter