Förnyelse av den digitala identiteten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar en lösning för att förnya den digitala identiteten tillsammans med Polisen, som en del av finansministeriets projekt. Utvecklingsarbetet resulterar i en ny, säker mobilapplikation för att styrka identiteten i offentliga och privata aktörers besöks- och e-tjänster. För personer som inte använder en mobil enhet produceras dessutom en alternativ identifieringslösning som gör det möjligt att uträtta ärenden i den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster.

Målet är att utveckla en digital identitetslösning för medborgarna som underlättar vardagen och är långvarig. Den anpassar sig efter det föränderliga samhällets behov och lämpar sig för nya digitala plattformar i takt med att de utvecklas. Lösningen beaktar olika användare och främjar på så sätt likabehandling.

Projektet för utveckling av den digitala identiteten pågår 2020–2023.

Videon berättar hur det digitala identitetsbeviser fungerar. Om videon inte öppnas, kan du se den på DVV:s videoportal.

Anmäl dig till utvecklandet och testningen

Vi uppmuntrar alla organisationer och företag, i vars besöks- eller e-tjänster det är nödvändigt att styrka sin identitet, att i god tid förbereda sig för drifttagningen av applikationen. Målet är att applikationen så bra som möjligt motsvarar behoven hos olika tjänster och deras kunder. Organisationer och företag kan delta i utvecklandet och pilottestningen av lösningen.

Anmäl dig genom att skicka e-post till adressen [email protected]

Lagstiftningens status

15.9.2022 överlämnades en regeringsproposition om lagstiftning som möjliggör användning av en digital identitetshandling till riksdagen. Bekanta dig med propositionen.

Den europeiska digitala identitetsplånboken

I förnyelsen av den digitala identiteten ingår ett förslag till lagstiftning om en europeisk identitetsplånbok som Europeiska kommissionen publicerade sommaren 2021 och som skulle göra det möjligt att utnyttja olika bekräftade uppgifter digitalt, även i gränsöverskridande ärenden. I praktiken skulle ändringen genomföras genom att utvidga eIDAS-förordningen, som numera möjliggör gränsöverskridande e-tjänster och betrodda tjänster.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar lösningarna för digital identitet så att de är kompatibla med den kommande europeiska digitala identitetsplånboken och fungerar som grund för dennas genomförande i Finland.

Finland deltar både i den tekniska definitionen av lösningen och i lagberedningen. Finansministeriet ansvarar för beredningen av helheten europeisk digital identitetsplånbok och har tillsatt en nationell samordningsgrupp för beredningen av den europeiska digitala identiteten. Beslutet att tillsätta samordningsgruppen och information om dess verksamhet finns på vm.fi. I Toolbox-gruppen som ansvarar för den tekniska definitionen finns representanter för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt för Transport- och kommunikationsverket Traficom. Dessutom är Finland omfattande representerat i de användningsfallsgrupper som bereder plånbokens användningsfall.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samordnar det nationella samarbetet i anslutning till den tekniska definitionen (Toolbox) i reformen, och målet är att aktörerna i Finland är medvetna om hur arbetet framskrider på EU-nivå och att Finlands syn förmedlas och beaktas. MBD ordnar med två veckors mellanrum öppna webbinarier i anslutning till arbetet med den tekniska definitionen av den europeiska identitetsplånboken.

Skicka e-post till adressen [email protected] och du får inbjudningar till evenemang samt aktuell information om hur arbetet framskrider.

Vanliga frågor

Nedan finns svar på vanliga frågor Fler frågor och svar om ämnet finns också på finansministeriets webbplats.