Hoppa till innehåll

Utlämnande av uppgifter om ärenden som gäller intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt 

Vi kan på särskild begäran lämna ut vissa uppgifter som gäller intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt för en enskild person. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och lagen om förmyndarverksamhet innehåller bestämmelser om vilka uppgifter vi får lämna ut och vilka uppgifter som är sekretessbelagda. 

Flera uppgifter som behandlas i förmyndarverksamheten, bland annat uppgifter om hälsa och vissa ekonomiska angelägenheter är sekretessbelagda. En part har principiell rätt att få även annan än offentlig information om sitt ärende.

Vilka uppgifter har du rätt att få? 

Du har lagstadgad rätt att få information om vissa ärenden som behandlas av MDB och om olika myndighetshandlingar. Dessa rättigheter regleras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i lagen om förmyndarverksamhet. 

Vilka uppgifter behöver du?