Egendomsförteckning när intressebevakningen inleds 

Meddela oss om den minderårigas egendom överstiger 20 000 euro utan att eventuella skulder dras av. Märk! Vi kan inte handlägga ålänningars redovisningar och egendomsförteckningar. Skicka dem till Statens ämbetsverk på Åland.

Gör så här

1. Använd blanketten för egendomsförteckning. Vänligen notera att vi inte kan behandla årsredovisningar och fastighetsförteckningar för ålänningar. Vänligen skicka dem till Ålandskontoret.  

  1. Ladda först ner den tomma blanketten på din enhet och spara den. 
  2. Öppna blanketten i Adobe Reader. Du kan ladda ner programmet gratis på Adobes webbplats. Spara blanketten på din enhet då du fyllt i den. 
  3. Om du fortsätter att fylla i blanketten senare, öppna den igen i Adobe Reader. När du sparar blanketten kan du välja att den nya versionen ersätter den föregående versionen. Om du inte vill ersätta den föregående versionen ska du spara blanketten med ett nytt namn. 

Blankett för egendomsförteckning

Anvisningar för ifyllande av egendomsförteckning

Bifoga kopior av nödvändiga handlingar/verifikat till egendomsförteckningen. Behåll originalverifikaten.  

Kom också ihåg att själv spara de uppgifter du lämnat till oss, eftersom vi inte returnerar egendomsförteckningen eller dess bilagor. Du behöver uppgifterna i egendomsförteckningen till exempel när du gör den första årsredovisningen.    

2. Skicka dokument

När du har fyllt i blanketten ovan ska du skicka in den och dess bilagor via webblanketten. Observera att du i den här tjänsten endast kan skicka dokument, så gör dem klara i förväg. För att använda webblanketten behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

Skicka dokument via webblankett


Kan du inte sköta ditt ärende på nätet?

Om du inte kan sköta dina ärenden via nätet, kan egendomsförteckningen jämte bilagor inlämnas till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Om du inte är den minderårigas enda vårdnadshavare ska du göra anmälan tillsammans med den andra vårdnadshavaren. Observera att vi inte returnerar egendomsförteckningen till dig. Observera att vi inte längre tar emot mappar.


Skickade du redan egendomsförteckningen, års- eller slutredovisningen men glömde något från den?

Du kan komplettera den själv med hjälp av nätblanketten.

Skicka kompletteringen


Behöver du hjälp?

Läs vanliga frågor som gäller intressebevakning för minderåriga.

Telefontjänst:  0295 536 305.

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är tillfälligt ur bruk.