Dataskyddsbeskrivning för kundtjänst för organisationskunder

Kundtjänsten för organisationskunder är riktad till företags- och organisationskunder vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt till de företags- och organisationskunder som är intresserade av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas organisationstjänster eller som utnyttjar t.ex. Suomi.fi-fullmakter.

I kundtjänstsystemet för organisationskunder sparas de e-postmeddelanden som kunderna skickat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt servicebegäran som kunderna framställt per telefon eller chatt. Dina uppgifter kan finnas i det här registret om du har gjort en begäran om service eller lämnat in en förfrågan hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.