Serviceställen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata betjänar i hela landet. Serviceställena är i regel öppna med tidsbokning. Observera att öppettiderna för olika serviceställen varierar och att det också finns små skillnader i name serviceutbudet. Närmare information finns på serviceställets sida.

Så här sköter du smidigt ärenden vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Kontrollera vilka ärenden som kräver ett personligt besök på ämbetsverket och boka tid på förhand på webben.  Du kan också boka tid per telefon.

De flesta saker kräver inte ett besök på plats. Tilläggsuppgifter får du i menyn "Tjänster för personkunder" uppe på sidan när du väljer den tjänst du behöver.

Serviceställena är i regel öppna för dem som bokat tid. Var beredd på att köa om du inte har bokat en tid för ett möte. Utan tidsbokning finns det huvudsakligen tillgång till rådgivning i ärenden. Du kan lämna handlingarna i ämbetsverkets entrétjänst eller brevlåda utan att köa.

Sök en lämplig ort och se serviceställets 

  • besöksadress

  • postadress (om postadress saknas är den samma som besöksadressen)

  • öppettider

  • tjänster.

Finlands invånarantal 5 631 879