Serviceställen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har riksomfattande service. Du kan sköta ditt ärende på det serviceställe som passar dig bäst. På serviceställenas skyltar står också "magistraten", vilket underlättar brudparens ankomst. Det finns små variationer i serviceutbudet mellan ställena. På Åland kan ärendena skötas på Statens ämbetsverk på Åland.

På serviceställets sida finns följande infomation:

  • Besöksadress
  • Postadress (om det inte finns någon postadress nämnd på sidan, kan posten skickas till besöksadressen)
  • Öppettider
  • Serviceutbud

De flesta serviceställena betjänar på vardagar kl. 9.00–16.15. Se närmare information på serviceställets sida.

Våra serviceställen betjänar enbart dig som har bokat tid på förhand. Läs mera om begränsningarna.