Spärra servicecertifikat

Ett servicecertifikat ska alltid spärras om man misstänker att innehavarens individuella nyckel har avslöjats. Certifikatet ska även spärras då det inte längre behövs eller användningssyftet förändras.

Begäran om spärrning görs via e-tjänster. Orsaken av spärrning ska meddelas i spärrningsbegäran. Ett spärrat certifikat kan inte tas i bruk igen.

  1. Logga in i e-tjänsten.
  2. Leta fram certifikatbeslutet i framsidans ”Färdiga ärenden”.
  3. Klicka på hamburgerikonen och välj ”Gör begäran om spärrning av certifikatet”.
  4. Ange serienumret på certifikatet, kontrollera den information som visas och skicka spärrningsbegäran.
  5. Du får ett meddelande i din e-post när certifikatet har spärrats.
  6. Spärrningen av certifikatet sker inom 24 timmar efter det att begäran om stängning skickades.

MDB förbehåller sig även rätten att stänga servicecertifikatet om det visar sig att dess individuella nyckel har avslöjats eller det finns anledning att misstänka missbruk.

Detaljerade anvisningar för spärrning (pdf)

Leveransvillkor för servicecertifikat (pdf)

Mera information vid behov: vptuotanto(a)dvv.fi