Hoppa till innehåll

Digitalt stöd i kommunerna

På den här sidan har vi sammanställt stödmaterial för kommunernas digitala stöd.  De hjälper kommunerna att ordna digitalt stöd och utvecklar kompetensen hos dem som ger digitalt stöd. 


Kontaktperson för digitalt stöd inom kommunerna

Mirva Gullman
Tfn 0295 535 229
[email protected]

Stöd till kommunerna för att ordna digitalt stöd 

Digitalt stöd främjar kommuninvånarnas likadana möjligheter att delta i det digitala samhällets verksamhet på ett jämlikt sätt. Dessutom hjälper det digitala stödet kommunen att bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Kommunerna ordnar digitalt stöd både som en del av kommunens övriga arbetsuppgifter och som en separat tjänst.  

Stöd för att utveckla digitala färdigheter behövs för:

 • kommuninvånare
 • lokala företag och sammanslutningar
 • kommunens egna anställda
 • kommunens förtroendevalda.

Samtidigt ger en stor del av dessa aktörer också digitalt stöd. Kommunerna har olika modeller för att ordna digitalt stöd. I dessa har ansvaret för samordningen av det digitala stödet fastställts för antingen en eller flera näringsgrenar beroende på kommunens struktur och storlek.


Expertstöd till kommunerna för att utveckla det digitala stödet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder kommunerna expertstöd för att ordna digitalt stöd. Målet är att stärka organisationens och stödgivarnas kompetens. Vi handleder i att ordna digitalt stöd och delar god praxis för genomförande av digitalt stöd.

Fråga mer av experter på digitalt stöd


Webbutbildningen Tips för organisering av kommunernas digistöd

I den här utbildningen får du information om varför det lönar sig att utveckla digitaliseringen och det digitala stödet. Dessutom får du tips om hur man kan ordna digitalt stöd i den egna kommunen.

I den här utbildningen lär du dig förstå:

 • digitaliseringens betydelse som en del av kommunens och kommuninvånarnas vardag.

 • varför en stor del av kommunens anställda ger och samtidigt behöver digitalt stöd.

 • varför det digitala stödet måste koordineras.

 • olika sätt att ordna digitalt stöd.

Börja utbildningen

Utbildningens längd: 30-60 min


Digistödets inlärningskrets för kommunerna


Inlärningskretsen är en form av lärande tillsammans, där en grupp personer som är intresserade av samma ämne samlas för att diskutera sina insikter, erfarenheter och det de lärt sig.

I inlärningskretsen för digitalt stöd som riktar sig till kommunerna

 • delar och fördjupar vi vår kompetens om att ordna digitalt stöd i kommunerna

 • lär vi oss tillsammans att planera, genomföra och facilitera inlärningskretsen

 • utvecklar vi verksamhetsmodeller för kommunernas nätverk för digitalt stöd

Inlärningskretsen samlas i Teams tre gånger under våren och tre gånger under hösten.

Inlärningskretsen är för närvarande full, men du kan anmäla dig till kölistan per e-post [email protected] 


Utveckling av kompetensen hos dem som ger digitalt stöd 

Vi har producerat material för er i situationer där ni ger digitalt stöd. Du kan använda materialet när du håller utbildningar eller självständigt som stöd för utvecklingen av den egna kompetensen:

Etisk anvisning för det digitala stödet

Utbildningar och inspelningar

Kompetensmärken för digitala stödjare

Webbinarieinspelningar

Nedan har vi valt ut några intressanta webbinarieinspelningar om kommunerna. 


 

Webbinarium Färdigheter för stödgivare: Tillgängligheten inom det digitala stödet och servicedatalagrets möjligheter (25.8.2022)

I det här webbinariet får du höra praktiska exempel på hur Suomi.fi-servicedatalagret har utnyttjats i kommunikationen om digitalt stöd.

Deltagarna får också diskutera och utbyta erfarenheter om god praxis gällande det digitala stödets tillgänglighet.

Webbinariets längd: 31 min 05 sek

För vem: Webbinariet riktar sig till alla som ger och utvecklar digitalt stöd.


Webbinarium Färdigheter för stödgivare: Digitalt stöd i kommunerna – olika kommuner, olika verksamhetssätt (24.3.2022)

Kommunerna är sinsemellan olika i fråga om storlek och organisation. Det finns inte heller en modell för att ordna digitalt stöd som lämpar sig för alla. Men vad är kommunens digitala stöd - eller vad kan det vara?

Under evenemanget presenterar vi hurdan kompetens och förståelse kommunerna behöver för att ordna digitalt stöd och hur Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas digitala stöd svarar på dessa behov. Vi hör också exempel från tre olika kommuner på hur det digitala stödet har ordnats i deras kommun.

Webbinariets längd: 1 h 26 min

För vem: Webbinariet riktar sig i första hand till dem som utvecklar kommunernas digitala stöd och dem som ger digitalt stöd.


Nätverksevenemang för digitalt stöd: Tips för utveckling och organisering av kommunens digitala stöd (10.3.2022) 

Kommunerna ordnar digitalt stöd på många sätt; som en del av de anställdas arbetsuppgifter, som en separat tjänst och tillsammans med andra. Kommuninvånarna, lokala företag och samfund, kommunens egna anställda och förtroendevalda behöver stöd för att utveckla de digitala färdigheterna. Samtidigt ger en stor del också digitalt stöd.

Webbinariets längd: 2 h 02 min

För vem: Webbinariet riktar sig i första hand till dem som utvecklar kommunernas digitala stöd och dem som ger digitalt stöd.


 

Vad tycker du om vår webbplats?

Vi skulle gärna höra dina tankar. 

Ge respons och lämna utvecklingsförslag


Genom att utveckla det digitala stödet säkerställer vi att var och en har möjlighet till en egen digital vardag! 


 

Finlands invånarantal 5 635 516