Val 

För varje val upprättar vi ett rösträttsregister utifrån uppgifter i befolkningsdatasystemet. Vi skickar en anmälan om rösträtt, dvs. ett meddelandekort till alla röstberättigade, som baserar sig på rösträttsregistret.

I samband med valet publicerar vi på denna webbplats en Tjänst för röstningsställe (Äänestyspaikkapalvelu), där du kan söka det förhandsröstningsställe som ligger närmast dig och läget för röstningsstället på den egentliga valdagen.

Varje månad sammanställer vi också statistik över finska medborgare per valkrets och kommun. 

Mer information om att rösta: vaalit.fi

Kom ihåg att anmäla om din adressändring till oss på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det är snart val och då är det viktigt att din adress är aktuell. Vi skickar åt dig ett meddelande om rösträtt till den adress som vi har uppgift om.

Granska dina uppgifter via https://kontroll-av-egna-uppgifter-service

 

Får du även meddelande om rösträtt i elektronisk form i Suomi.fi-meddelanden?

Om du använder Suomi.fi-meddelanden får du meddelande om din rösträtt i Suomi.fi-meddelanden i elektronisk form istället för papperspost.

Om du vill få meddelande om din rösträtt i presidentvalet 2024 elektroniskt, aktivera Suomi.fi-meddelanden senast den 7 december 2023.

Aktivera tjänsten på https://suomi.fi/viestit.
Du behöver finska bankuppgifter eller ett mobilcertifikat för att logga in på tjänsten.