Val 

För varje val upprättar vi ett rösträttsregister utifrån uppgifter i befolkningsdatasystemet. Vi skickar en anmälan om rösträtt, dvs. ett meddelandekort till alla röstberättigade, som baserar sig på rösträttsregistret.

I samband med valet publicerar vi på denna webbplats en Tjänst för röstningsställe (Äänestyspaikkapalvelu), där du kan söka det förhandsröstningsställe som ligger närmast dig och läget för röstningsstället på den egentliga valdagen.

Varje månad sammanställer vi också statistik över finska medborgare per valkrets och kommun. 

Mer information om att rösta: vaalit.fi

Har du flyttat? Meddela i så fall din nya adress utomlands till Finland

Kom ihåg att anmäla om din adressändring till oss på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det är snart val och då är det viktigt att din adress är aktuell. Vi skickar åt dig ett meddelande om rösträtt till den adress som vi har uppgift om.

Läs mera och gör din adressändring här https://dvv.fi/sv/flyttning-i-utlandet

Granska dina uppgifter via https://kontroll-av-egna-uppgifter-service