Val 

För varje val upprättar vi ett rösträttsregister utifrån uppgifter i befolkningsdatasystemet. Vi skickar en anmälan om rösträtt, dvs. ett meddelandekort till alla röstberättigade, som baserar sig på rösträttsregistret.

I samband med valet publicerar vi på denna webbplats en Tjänst för röstningsställe (Äänestyspaikkapalvelu), där du kan söka det förhandsröstningsställe som ligger närmast dig och läget för röstningsstället på den egentliga valdagen.

Varje månad sammanställer vi också statistik över finska medborgare per valkrets och kommun. 

Mer information om att rösta: vaalit.fi

Kom ihåg att meddela din adressändring till oss. Det är viktigt att adressen är uppdaterad till exempel när det närmar sig val. Vi skickar meddelandekort om rösträtt åt dig till den adress som vi har information om.

Kontrollera dina uppgifter via https://kontroll-av-egna-uppgifter-service

 

Får du även meddelande om rösträtt i elektronisk form i Suomi.fi-meddelanden?

Om du använder Suomi.fi-meddelanden får du meddelande om din rösträtt i Suomi.fi-meddelanden i elektronisk form istället för papperspost.

Aktivera tjänsten på https://suomi.fi/viestit.
Du behöver finska bankuppgifter eller ett mobilcertifikat för att logga in på tjänsten.

 

Finlands invånarantal 5 631 813