Val

Befolkningsregistercentralen upprättar för varje val ett rösträttsregister vars uppgifter samlas ur befolkningsdatasystemet. Samtidigt skickar Befolkningsregistercentralen ett meddelande om rösträtt (meddelandekort) till alla röstberättigade.
 
Befolkningsdatasystemet används också för kontroll av kandidaternas uppgifter och vid inrättande av kandidatregister.
 
I samband med val erbjuder Befolkningsregistercentralen på denna webbplats tjänsten "Var kan jag rösta" som på kartan anger närmaste ställe för förhandsröstning och röstningsstället på valdagen.
Pressmeddelande

Har du flyttat? Meddela i så fall din nya adress utomlands till Finland

Kom ihåg att anmäla om din adressändring till oss på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Det är snart val och då är det viktigt att din adress är aktuell. Vi skickar åt dig ett meddelande om rösträtt till den adress som vi har uppgift om. Följande val är riksdagsvalet.

Anmäl din nya adress senast den 30.1.2023, så får du meddelandet om rösträtt till din rätta adress.  Röstberättigade är senast på valdagen myndiga finska medborgare.

Läs mera och gör din adressändring här https://dvv.fi/sv/flyttning-i-utlandet

Granska dina uppgifter via https://kontroll-av-egna-uppgifter-service