Servicedatalagret

Suomi.fi-servicedatalagret (SDL) är ett centraliserat datalager, där organisationer enhetligt producerar uppgifter om de tjänster och servicekanaler som de tillhandahåller. Efter att organisationen har beskrivit uppgifterna om sina tjänster i Suomi.fi-servicedatalagret kan de uppdateras direkt i Servicedatalagret som en del av den normala serviceproduktionen. Vilken nättjänst som helst kan via det öppna gränssnittet utnyttja de uppgifter som uppdaterats eller integrerats i Servicedatalagret. Till exempel beskriver alla organisationer inom den offentliga förvaltningen sina tjänster i Servicedatalagret och därifrån hämtas uppgifterna till Suomi.fi-webbtjänsten där medborgare och företag kan se dem.

Organisationen beskriver sina tjänster enligt den gemensamma datamodellen. Varje organisation som beskriver sina tjänster är skyldig att själv göra beskrivningen och ta hand om uppdateringen av uppgifterna efter detta. Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) förpliktar organisationer inom den offentliga förvaltningen att beskriva sina tjänster i Suomi.fi-servicedatalagret.

Gör så här

Drifttagningen av Servicedatalagret sker i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Börja drifttagningen med att logga in i Serviceadministrationen, fylla i blanketten för förutsättningar för ibruktagandet och göra en ansökan om användningstillstånd samt godkänna användarvillkoren.

Bekanta dig med tjänsten och ta den i drift i Suomi.fi-serviceadministrationen. Alla anvisningar som gäller användning av Servicedatalagret hittar du i avsnittet Stöd och kundtjänst i Suomi.fi-serviceadministrationen.

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationen

Pris

Det kostar inget att använda Suomi.fi-servicedatalagret. Organisationen ansvarar själv för underhållet av sina egna servicedata.

Länkar till lagar som berör ärendet

Bestämmelser om skyldigheten och rätten att använda Servicedatalagret finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).