Servicedatalagret

Servicedatalagret (SDL) är ett riksomfattande centraliserat datalager där kommunerna, välfärdsområdena, staten och den privata sektorn på ett kundorienterat sätt beskriver sina tjänster och tjänsternas servicekanaler.

Innehållet i servicedatalagret är öppna data, dvs. det är tillgängligt via ett öppet gränssnitt var som helst, till exempel i webbtjänster, chattbotar och karttjänster. Allt innehåll som beskrivs i SDL visas också i Suomi.fi-webbtjänsten.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar SDL-applikationen samt de öppna gränssnitten och varje organisation som tar i bruk SDL ansvarar för produktionen, underhållet och utvecklingen av sina egna servicebeskrivningar enligt SDL-datamodellen och användarvillkoren.

Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) förpliktar organisationer inom den offentliga förvaltningen att beskriva sina tjänster i Suomi.fi-servicedatalagret. Andra aktörer har rätt att använda SDL.

Gör så här

Bekanta dig med tjänsten och ta den i drift i Suomi.fi-serviceadministrationen. Alla anvisningar som gäller användning av Servicedatalagret hittar du i avsnittet Stöd och kundtjänst i Suomi.fi-serviceadministrationen.

Gå till Suomi.fi-serviceadministrationen

Pris

Det kostar inget att använda Suomi.fi-servicedatalagret. Organisationen ansvarar själv för underhållet av sina egna servicedata.

Länkar till lagar som berör ärendet

Bestämmelser om skyldigheten och rätten att använda Servicedatalagret finns i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016).

 

Finlands invånarantal 5 629 543