Anmälan av dödsuppgifter till befolkningsdatasystemet

Dödsfall kan anmälas till befolkningsdatasystemet 

  • Elektroniskt direkt från anmälarens eget system
  • Med en blankett som skickas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) 

Om den avlidne har en spärrmarkering i befolkningsdatasystemet skickas notifikationen alltid som krypterad e-post i första hand via MDB:s tjänst för krypterad e-post.

Om den avlidnes senaste hemkommun fanns på Åland, skickas dödsfallsuppgifterna till Statens ämbetsverk på Åland.

Dödsfall utomlands anmäls på ett annat sätt.

Uppgifterna kan enkelt anmälas elektroniskt

Ni kan anmäla dödsfall elektroniskt via ert eget system direkt till befolkningsdatasystemet när ni har ansökt om och fått tillstånd för elektronisk anmälan från MDB. Uppgifterna anmäls elektroniskt via MDB:s gränssnitt. 

Så här ansöker ni om tillstånd hos MDB: 

1. Registrera er i MDB:s e-tjänst. Registreringen förutsätter identifiering med nätbankskoder, organisationskort, mobilcertifikat eller identitetskort. Det lönar sig för personer som arbetar i samma organisationsenhet att skapa endast ett kundkonto. Flera användare kan anslutas till samma kundkonto. 

2. Fyll i tillståndsansökan för elektronisk anmälan av dödsfall i e-tjänsten. 

Till e-tjänsten

3. MDB behandlar er ansökan och kontaktar er. Ni får gränssnittsbeskrivningarna via skyddad e-post så att ni kan skicka dem vidare till er ICT-tjänsteleverantör. 

Frågor om elektronisk anmälan kan skickas till adressen [email protected].

Alla har nytta av elektronisk anmälan av dödsfall

Den elektroniska anmälan av uppgifter om dödsfall i realtid gagnar både samhället, hälso- och sjukvården och den avlidnes anhöriga eftersom 

  • Samhälleliga besparingar uppstår genom snabb och pålitlig informationsförmedling 
  • Processerna inom hälso- och sjukvården blir snabbare 
  • Skötseln av den avlidnes ärenden görs snabbare.

Uppgifter om dödsfall i befolkningsdatasystemet behövs snabbt bland annat av Skatteförvaltningen, FPA, Traficom, THL, församlingar, kommuner, hälso- och sjukvårdsenheter, pensionsförsäkringsbolag, banker och försäkringsbolag.

Med Informationsleden överförs informationen från ett system till ett annat

Suomi.fi-informationsleden rekommenderas för anmälan av dödsfall. Med hjälp av den överförs uppgifterna i realtid direkt till befolkningsdatasystemet. Ta tjänsten i bruk genom att göra en ansökan om användningstillstånd. Bekanta dig med drifttagningens faser och hur du gör ansökan på Suomi.fi-webbplatsen. 

En omfattande presentation av Informationsleden finns också på webbplatsen Suomi.fi.

Den offentliga förvaltningen och den privata sektorn får ansluta sig till Informationsleden och använda den utan kostnad. Ni får avgiftsfritt tekniskt stöd och certifikat. Ni ansvarar dock själva för kostnaderna för ibruktagandet av tjänsten, såsom anslutningsserverns kostnader, installation och underhåll. 

Mer information om anslutning till Informationsleden finns på vår webbplats. Frågor i anslutning till ibruktagandet av Informationsleden kan skickas till [email protected].