Namntjänst

I den här tjänsten kan du granska antalet för- och efternamn som sparats i det finländska befolkningsdatasystemet. Du kan också ta del av statistiken över de vanligaste namnen under olika perioder. De äldsta uppgifterna sträcker sig ända till 1800-talet.