Namntjänst

Via denna avgiftsfria service kan du få reda på hur många för- och släktnamn som registrerats i befolkningsdatasystemet. Du kan också studera statistik över de vanligaste namnen under olika tidsperioder. De äldsta namnen är ända från 1800-talet.

Befolkningsdatasystemet innehåller även ovanligare förnamn av bland annat utländskt ursprung. Alla namn godkänns inte automatiskt i Finland som namn till nyfödda. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och församlingarna avgör vilka namn som registreras i befolkningsdatasystemet.

Namntjänst

Information om namn i Avoindata.fi (på finska)