Namntjänst

I namntjänsten kan du söka antalet för- och efternamn som registrerats i befolkningsdatasystemet. Du kan också granska namnstatistik för olika tidsperioder. I tjänsten kan du söka förnamn, efternamn, de vanligaste förnamnen och de vanligaste efternamnen.

Namntjänsten ger riktgivande information om antalet namn. Om du dock söker ett sällsynt namn i tjänsten, ger namntjänsten inga exakta siffror om namnet för att skydda integriteten. På så sätt säkerställer vi också att vi inte ger fel bild av att ett namn har etablerats för ett visst kön. I tjänsten går det inte heller att se om någon annan redan har sökt ett nybildat efternamn som du vill ha.

Vi och församlingarna beslutar om registrering av namn i systemet och i fråga om sällsynta namn fattar vi beslut från fall till fall.

Namntjänst

Information om namn i Avoindata.fi (på finska)

 

Finlands invånarantal 5 629 720