Ansökan om återkallelse av vigselrätt

Ett religionssamfund eller en vigselförrättare kan ansöka om återkallelse av en vigselrätt som redan getts.

Ett religionssamfund eller en vigselförrättare kan ansöka om återkallelse av en vigselrätt som redan getts.

Om sökanden är en vigselförrättare ska han eller hon skicka en fritt formulerad ansökan om återkallelse av vigselrätten till magistraten. Om sökanden är ett religionssamfund, behövs dessutom vigselförrättarens samtycke eller en utredning över återkallelsen av vigselrätten.

Gör så här

  • Skicka en skriftlig fritt formulerad ansökan till e-postadressen [email protected].
  • Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser [email protected].

Skicka krypterad e-post

  • Ni kan också skicka ansökan per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PL 78, 90101 Uleåborg.

 

Centrala termer

Registrerat religionssamfund

Ett religionssamfund som gjort en registreringsanmälan till Patent- och registerstyrelsen.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lagen om vigselrätt

 

Finlands invånarantal 5 629 865