Suomidigi

Suomidigi erbjuder stöd och information till dem som skapar en digital tjänst.

Suomidigi sammanställer aktuell information, erfarenheter och lagstiftning som har med utvecklingen av de offentliga digitala tjänsterna att göra. Vi tjänsten hittar du befintliga stödtjänster och verktyg som du kan använda dig av ditt utvecklingsarbete.

Varför?

I Suomidigi har man sammanställt lättförståelig information om digitaliseringen av den offentliga sektorn ur den offentliga sektorns perspektiv. Med hjälp av tjänsten får du en allmän bild av digitaliseringen av den offentliga sektorn utan organisationssilon.

För vem?

Suomidigi-tjänsten riktar sig till alla upphovsmakare inom digitaliseringen av den offentliga sektorn och till dem som beslutar om den.

Gör så här

Bekanta er med Suomidigi

 

Finlands invånarantal 5 629 661