Släktutredning

Du kan beställa en släktutredning till exempel för bouppteckningen.  

Släktutredning för bouppteckning 

Släktutredningen, av vilken den avlidnes arvingar framgår, kan bestå av flera olika intyg.  

Du behöver åtminstone en släktutredning över den avlidne från och med 15 års ålder fram till dödsdagen.  

Se video: Släktutredning för bouppteckning 

Link på video:  Släktutredning för bouppteckning 

 

Var kan jag beställa en släktutredning? 

Släktutredningar görs av oss och evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan samt Riksarkivet. Kyrkorna gör en släktutredning för den tid personen tillhört kyrkan och vi för den övriga tiden.  

Välj vilket av följande som beskriver den avlidnes situation och följ instruktionerna.  

Gör så här när du beställer en släktutredning av oss

Fyll i och skicka in blanketten i e-tjänsten. För att skicka den elektroniska blanketten krävs stark autentisering med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Med denna blankett endast beställningar från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Släktutredningsblankett

Du kan också beställa en släktutredning per telefon eller e-post.

Minneslista

Förbered dig på att ange följande uppgifter i samband med beställningen:

  • namn och personbeteckning/födelsedatum för den person vars släktutredning du beställer
  • dödsdatum
  • användningsändamål (till exempel för bouppteckning)
  • om ändamålet är bouppteckning anges även vems bouppteckning det gäller
  • dina kontaktuppgifter
  • faktureringsuppgifter

Pris

Handläggningstid

  • 3 veckor

Levnadsintyg för bouppteckning 

Du behöver ett levnadsintyg om dig själv för bouppteckningen endast om uppgiften om att du lever inte framgår av släktutredningen. Därför lönar det sig att först kontrollera om detta framgår av släktutredningar som du fått från oss och/eller kyrkan.  

Du kan beställa ett intyg över dig själv på adressen dvv.fi/sv/levnadsintyg.  

Om du är delägare i ett dödsbo och bor utomlands ska du skaffa ett levnadsintyg från den lokala registermyndigheten, notarius publicus eller Finlands ambassad i din hemviststat. Du kan också köpa den av oss notarius publicus när du besöker Finland. 

Vanliga frågor 

Släktutredningens innehåll och hur du beställer utredningen 

Släktutredning och bouppteckning 

Läs mer 

Information om ärenden i anknytning till dödsfall, bouppteckning och arvskifte finns också i handboken När en närstående avlider på Suomi.fi.

Kontakta oss

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till adressen [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 537 340.

Servicetider: mån–fre 9–15.

Finlands invånarantal 5 629 441