Släktutredning

En släktutredning behövs vanligtvis för bouppteckningar för att utreda den avlidnas arvingar. Du kan beställa en släktutredning om du till exempel gör upp en bouppteckning eller är delägare i ett dödsbo, testamentstagare eller någon annan som behöver släktutredningen för ett godkänt ändamål.

Från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan du beställa en släktutredning för den tid under vilken personen tillhört befolkningsregistret eller ett registrerat religionssamfund. Dessutom kan du även beställa en släktutredning för personer som efter 1 oktober 1999 tillhört en evangelisk-luthersk eller ortodox församling.

Beställ släktutredningen från evangelisk-lutherska eller ortodoxa församlingen om personen tillhört dessa register hela sitt liv. Släktutredningen ska alltid beställas från den evangelisk-lutherska eller ortodoxa församlingen för tiden innan 1 oktober 1999 om personen vid den tidpunkten tillhört församlingen.

Om en avliden person behöver du släktutredningar för till exempel bouppteckningen från 15-årsåldern fram till dödsdatumet. För att reda ut arvingarna kan du från fall till fall även behöva en släktutredning över äkta makar, tidigare avlidna arvingar och personer som avstått från arv.

I släktutredningen finns utöver uppgifterna om personen även flyttningar mellan församlingar och befolkningsregistret samt flyttningar utomlands och tillbaka. I släktutredningen finns även uppgifter om makar och barn. I vissa fall antecknas även uppgifter om föräldrarna i släktutredningen.

Minneslista

Förbered dig på att ange följande uppgifter i samband med beställningen:

  • namn och personbeteckning/födelsedatum för den person vars släktutredning du beställer
  • dödsdatum (om personen har avlidit)
  • användningsändamål (till exempel för bouppteckning)
  • om ändamålet är bouppteckning anges även vems bouppteckning det gäller
  • dina kontaktuppgifter
  • faktureringsuppgifter

Gör så här

Fyll i och skicka in blanketten i e-tjänsten Lomake.fi. Det krävs stark autentisering för att skicka in den elektroniska blanketten.

Blanketten i Lomake.fi

Du kan även beställa släktutredningen per telefon eller e-pots.

Handläggningstid

Din beställning behandlas inom cirka 4 veckor.

Handläggningen av släktutredningar är överbelastad och behandlingstiderna kan variera. Vi beklagar olägenheterna som störningarna medför.

Pris

9 euro (innehåller endast uppgifter från befolkningsdatasystemet)
45 euro (innehåller uppgifter från befolkningsböckerna och befolkningsdatasystemet)
Faktureringsavgift är 7 euro

Vanliga frågor och svar

Kontakta oss

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till adressen [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9-12

Telefonnummer 0295 537 340

Serviceställen

Besöksadresser och öppettider av våra serviceställen