Rösträttsregistret

För varje val skapar vi ett rösträttsregister utifrån uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Vi gör det senast på onsdagen sex veckor före valdagen. Uppgifterna om de röstberättigade tas med i rösträttsregistret sådana de är i befolkningsdatasystemet på fredagen kl. 24 sju veckor före valdagen.

Vad används registret till? 

Vid förhandsröstning kontrolleras rösträtten i registret.

I registret antecknas dessutom när och var den röstberättigade har förhandsröstat. På basis av detta kan vi göra upp vallängder för röstningsställena på valdagen med uppgifter om dem som inte har förhandsröstat. 

Vem använder registret? 

Rösträttsregistret används av oss, på röstningsställena och i kommunerna. 

Är rösträttsregistret offentligt? 

Ja. Uppgifterna i rösträttsregistret kan erhållas av oss per telefon eller som utdrag tidigast 41 dagar före valdagen. Förfrågan om egna uppgifter är avgiftsfri, men övriga utdrag är avgiftsbelagda.  

Observera att dina uppgifter i registret syns på meddelandekortet som skickas senast den 24 dagen före valdagen.

Vad ska jag göra om det finns ett fel i mina uppgifter? 

Tidigast på måndagen sex veckor före valdagen kan du kontrollera med oss att dina uppgifter i rösträttsregistret är korrekta.

Om dina uppgifter saknas eller är felaktiga,

Vi avgör rättelseyrkandena senast den 13 dagen före valdagen. Rösträttsregistret vinner laga kraft den 12 dagen före valdagen. 

På vilka andra sätt utnyttjas befolkningsdatasystemet i valet? 

I befolkningsdatasystemet kontrolleras kandidaternas uppgifter. Kandidatregistret skapas utifrån dessa uppgifter. 

I befolkningsdatasystemet kontrolleras dessutom antalet finska medborgare i olika valkretsar eller kommuner för att få reda på antalet riksdagsledamöter eller andra ledamöter.  

  • För riksdagsvalet är Finland indelat i 13 valkretsar. Från Ålands valkrets väljs alltid en riksdagsledamot. Från de övriga valkretsarna väljs riksdagsledamöter enligt hur många finska medborgare som bor i valkretsen i slutet av september.  
  • Minimiantalet ledamöter som väljs i kommunalval bestäms enligt antalet kommuninvånare i slutet av maj under valåret. 
 

Finlands invånarantal 5 631 879