Medborgarcertifikat och elektronisk identitet

Medborgarcertifikatet är ett certifikat i identitetskortets chip. Med hjälp av det kan man till exempel identifiera sig i myndigheternas e-tjänster eller göra en elektronisk signatur. Identitetskort ansöks hos polisen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger råd om hur man tar i bruk medborgarcertifikat.

 

Medborgarcertifikat och beställning av identitetskort

Medborgarcertifikatet ingår i identitetskortet. Om du vill använda medborgarcertifikatet men inte har ett identitetskort ska du göra en ansökan om identitetskort hos polisen.

Anvisning för aktivering av medborgarcertifikatet på identitetskortet

Om du vill använda medborgarcertifikatet på identitetskortet för elektroniska ärenden ska du först aktivera kortet. Om du inte har för avsikt att använda medborgarcertifikatet för elektroniska ärenden behöver du inte aktivera det.

Rådgivningstjänst för certifikat

Rådgivningstjänst för certifikat ger råd om hur man använder och tar i bruk identitetskort samt i de vanligaste problemsituationerna.

Spärrtjänst för certifikat (24h)

Om ditt identitetskort försvinner ska du spärra medborgarcertifikatet i spärrtjänsten så att ingen kan missbruka det. Spärrtjänsten betjänar dygnet runt alla dagar i året.

Ladda ner kortläsarprogrammet

Du behöver ett kortläsarprogram om du använder identitetskortet på din dator. Du kan ladda ner kortläsarprogrammet mPollux Digisign Client avgiftsfritt till operativsystemen Windows-, Linux- och Mac.

Problem med PIN-koder och byte av PIN-kod 

Om du har glömt PIN-koden, den har gått i lås eller måste bytas kan du byta den själv.

Testa användningen av medborgarcertifikatet

I testtjänsten kan du testa identifiering och elektroniska signaturer med identitetskortets medborgarcertifikat.

Elektronisk signatur för PDF-dokument

Med hjälp av identitetskortet kan du göra en kvalificerad elektronisk signatur som är juridiskt bindande och obestridlig.

 

​​​​​​​

Identifierings- och signaturcertifikaten som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar personer uppfyller kraven enligt den allmäneuropeiska förordningen nr 910/2014 samt lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).  Målet är att säkerställa ett starkt dataskydd och verifiering av identitet i samband med elektroniska ärenden. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata  fungerar som leverantör av en identifieringstjänst på hög nivå som uppfyller kraven när centralen tillhandahåller certifikatbaserade identifieringsverktyg. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är också Finlands första och för tillfället enda tillhandahållare av signaturcertifikat på acceptabel nivå. Transport- och kommunikationsverket Traficom övervakar certifikatutfärdarens verksamhet.

Finlands invånarantal 5 634 472