Helsingfors

  • Adress och våning: Fågelviksgränden 2, 00530 Helsingfors (1 vån.)
  • Vigseldagar: Tisdag, onsdag, torsdag, fredag
  • Parkering: Några avgiftsbelagda platser längs gatan
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Mottagning i vigsellokalerna, cirka 5 minuter före vigseln
  • Antal gäster: 20 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Utrymme för byte av kläder, låsbara fack för föremål
  • Sittplatser i vigsellokalen: Cirka 10 platser
  • Kundtoalett: I samma lokal