Kundtjänst för privatpersoner

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata betjänar på webben, per telefon och i vissa ärenden på serviceställena. Serviceställena är i regel öppna med tidsbokning. De lokala öppettiderna varierar.

Ring inte för att fråga hur din ansökan framskrider. Gå till aktuella handläggningstider

Så här sköter du ärenden vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata smidigt: 

Letar du efter brevlådan? 

Du kan lämna handlingar som gäller intressebevakning i ämbetsverkets entrétjänst eller brevlåda utan att köa. Se de ortsspecifika instruktionerna

Ärendehantering vid ämbetsverkets serviceställe 

Granska, vilka ärenden du ska uträtta personligen vid ämbetsverket.

De flesta saker kräver inte ett besök på plats. Ring om du behöver råd!

Serviceställena är i regel öppna för dem som bokat tid. Boka en besökstid

Om du inte är säker på vilka handlingar du behöver med dig eller om du inte kan boka tid elektroniskt, får du hjälp per telefon.

Förbered dig på att köa utan tidsbokning. Kontrollera ortsspecifika öppettider..

Den riksomfattande telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9–12 

Välj lämpligt telefonnummer nedan. Priset för samtal och köer är uppringarens lokalnäts- och mobiltelefonavgift enligt avtalet med den egna operatören.

Äktenskap: 0295 536 411

 • prövning av hinder mot äktenskap
 • boka tid för vigsel
 • äktenskapsförord inrikes
 • samboärenden
 • hinderslöshetsintyg
Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till

Förmyndarverksamheten: 0295 536 305

 • Förordna intressebevakare
 • Ansökan till tingsrätten om intressebevakning
 • Intressebevakningsfullmakt
 • Beslut om förmyndarskapsärenden
 • Förmyndares granskning av redovisning
 • Förmyndarverksamhetens tillståndsärenden
 • Förmyndarverksamhet
 • Förmyndarregister
 • Förmyndarregisterutdrag
 • Indrivning från omyndigförklarad
 • Begäranden om utlåtande
 • Läkare och socialväsendet
 • Revision

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

Flyttrådgivning: 0295 536 411

 • Rådgivning i saker gällande flyttanmälningar
 • Frågor gällande redan gjorda flyttanmälningar

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

Notarius publicus: 0295 537 000

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

Namn: 0295 539 004

 • namnändring
 • ändra förnamn
 • ändra efternamn
 • ansökan on namnändring

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

OBS! När det gäller anmälan av barnets uppgifter (angående barnets namn) välj som mottagare i skyddad post [email protected]

Adresstjänst

 • Adresstjänsttelefonen på finska: tfn. 0600 0 1000
 • Adresstjänsttelefonen på svenska: tfn. 0600 0 1001

Adresstjänsttelefonen betjänar varje dag kl. 8.00 - 22.00.
Tjänsten kostar 2,50 euro/minut + lna/mta, köandet lna/mta.
Man kan ringa endast från Finland.

OBS! Du kan inte ändra din egen adress via denna tjänst. Adressändringar ska göras som flyttanmälan

Fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning och europeiskt arvsintyg: 0295 537 000

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till

Utdrag från befolkningsdatasystemet och släktutredning: 0295 537 340

 • levnadsintyg
 • lever-intyg
 • ämbetsbevis
 • invånarförteckningar
 • släktutredning
 • hemvistintyg
 • fastighetsregisterutdrag
 • lagfartsbevis
 • gravationsbevis

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till

Registrering av utlänningar och internationella ärenden: 0295 536 300

 • registrera utlänning (själva registreringen kräver ett besök på ett serviceställe)
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

Fastställande av föräldraskap: 0295 536 411

 • faderskapsärenden
 • fastställa föräldraskap
 • anmälan om vård

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

Befolkningsdata: 0295 536 411

 • spärrmarkering
 • förbud mot utlämnande av uppgifter
 • anmälan om religionssamfund
 • registrera barn
 • omhändertagande
 • dödsannonser
 • registrera adoption
 • dödförklaring
 • fastställa kön

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

Áššehasbálvalus: 0295 539 262

Davvisámegielat bálvalannummir bálvala disttagaid dmu 9-11. Don sáhtát váldit oktavuoða maiddái šleadgapoasta bokte. Dieðuid suollemassandoallama dihte geavat šleadgapoastta sáddemii DVV dorvopoastta. Vállje dorvopoasttas vuosttáiváldin [email protected]

Medbårgarrådgivningen betjänar per telefon på vardagar kl. 8-21 och på lördagar kl. 9-15 angående följande ärenden:

Suomi.fi-tjänster: 0295 000

Medborgarcertifikat och elektronisk identitet: 0600 9 6160