Kundtjänst för privatpersoner

Kontakta oss per e-post eller telefon. Servicekanaler betjänar enligt ärende. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Vid behov kan du också sköta ditt ärende på våra serviceställe. På Åland kan ärendena skötas på Statens ämbetsverk på Åland.

Rusning i kundbetjäningen

Det är rusning i kundbetjäningen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det kan ta längre än vanligt att sköta sina ärenden. Vi beklagar eventuella olägenheter som förorsakas av dröjsmålet. 

Servicekanaler enligt ämne

Samtalspris: Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.

Finlands invånarantal 5 543 015