Kundtjänst för privatpersoner

Kontakta oss per e-post eller telefon. Servicekanaler betjänar enligt ärende. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Vid behov kan du också sköta ditt ärende på våra serviceställe. På Åland kan ärendena skötas på Statens ämbetsverk på Åland.

Servicekanaler enligt ämne

Samtalspris: Till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.

Finlands invånarantal 5 541 942