Kundtjänst för privatpersoner

Letar du efter brevlådan? 

Du kan lämna handlingar som gäller intressebevakning i ämbetsverkets entrétjänst eller brevlåda utan att köa. Se de ortsspecifika instruktionerna

Ärendehantering vid ämbetsverkets serviceställe 

Granska, vilka ärenden du ska uträtta personligen vid ämbetsverket. De flesta saker kräver inte ett besök på plats. Ring om du behöver råd! Serviceställena är i regel öppna för dem som bokat tid. Boka en besökstid. Om du inte är säker på vilka handlingar du behöver med dig eller om du inte kan boka tid elektroniskt, får du hjälp per telefon. Förbered dig på att köa utan tidsbokning. Kontrollera ortsspecifika öppettider..

Telefontjänsten

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Ring inte för att fråga hur din ansökan framskrider. Gå till aktuella handläggningstider

Välj lämpligt telefonnummer nedan. Priset för samtal och köer är uppringarens lokalnäts- och mobiltelefonavgift enligt avtalet med den egna operatören.

Äktenskap: 0295 536 411

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Äktenskap: 

 • prövning av hinder mot äktenskap
 • boka tid för vigsel
 • äktenskapsförord inrikes
 • samboärenden
 • hinderslöshetsintyg
Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till

Förmyndarverksamheten: 0295 536 305

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Förmyndarverksamheten: 

 • Förordna intressebevakare
 • Ansökan till tingsrätten om intressebevakning
 • Intressebevakningsfullmakt
 • Beslut om förmyndarskapsärenden
 • Förmyndares granskning av redovisning
 • Förmyndarverksamhetens tillståndsärenden
 • Förmyndarverksamhet
 • Förmyndarregister
 • Förmyndarregisterutdrag
 • Indrivning från omyndigförklarad
 • Begäranden om utlåtande
 • Läkare och socialväsendet
 • Revision

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

Flyttrådgivning: 0295 536 411

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Flyttrådgivning är stängt ons-tors 7.-8. juni 2023. Vi beklagar olägenheten. 

Flyttrådgivning: 

 • Rådgivning i saker gällande flyttanmälningar
 • Frågor gällande redan gjorda flyttanmälningar

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

Notarius publicus: 0295 537 000

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Notarius publicus:

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

Namn: 0295 539 004

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Namn:

 • namnändring
 • ändra förnamn
 • ändra efternamn
 • ansökan on namnändring

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

OBS! När det gäller anmälan av barnets uppgifter (angående barnets namn) välj som mottagare i skyddad post [email protected]

Adresstjänst

Adresstjänsttelefonen betjänar varje dag kl. 8–22.

 • Adresstjänsttelefonen på finska: tfn. 0600 0 1000
 • Adresstjänsttelefonen på svenska: tfn. 0600 0 1001

Tjänsten kostar 2,50 euro/minut + lna/mta, köandet lna/mta.
Man kan ringa endast från Finland.

OBS! Du kan inte ändra din egen adress via denna tjänst. Adressändringar ska göras som flyttanmälan

Fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning och europeiskt arvsintyg: 0295 537 000

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till

Utdrag från befolkningsdatasystemet och släktutredning: 0295 537 340

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Utdrag från befolkningsdatasystemet och släktutredning: 

 • levnadsintyg
 • lever-intyg
 • ämbetsbevis
 • invånarförteckningar
 • släktutredning
 • hemvistintyg
 • fastighetsregisterutdrag
 • lagfartsbevis
 • gravationsbevis

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till

Registrering av utlänningar och internationella ärenden: 0295 536 300

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Registrering av utlänningar och internationella ärenden: 

 • registrera utlänning (själva registreringen kräver ett besök på ett serviceställe)
 • medborgarskap
 • uppgifter om familjeförhållanden
 • vigsel utomlands

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

Fastställande av föräldraskap: 0295 536 411

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Fastställande av föräldraskap: 

 • faderskapsärenden
 • fastställa föräldraskap
 • anmälan om vård

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

Befolkningsdata: 0295 536 411

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

Befolkningsdata:

 • spärrmarkering
 • förbud mot utlämnande av uppgifter
 • anmälan om religionssamfund
 • registrera barn
 • omhändertagande
 • dödsannonser
 • registrera adoption
 • dödförklaring
 • fastställa kön

Vill du ha service per e-post? Använd krypterad e-post och skicka meddelandet till [email protected]

Áššehasbálvalus: 0295 539 262

Davvisámegielat bálvalannummir bálvala disttagaid dmu 9–11.

Don sáhtát váldit oktavuoða maiddái šleadgapoasta bokte. Dieðuid suollemassandoallama dihte geavat šleadgapoastta sáddemii DVV dorvopoastta. Vállje dorvopoasttas vuosttáiváldin [email protected]

Medbårgarrådgivningen betjänar per telefon på vardagar kl. 8–21 och på lördagar kl. 9–15 i följande ärenden:

Suomi.fi-tjänster: 0295 000

Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 8–21 och på lördagar kl. 9–15

Medborgarrådgivningen hjälper dig använda Suomi.fi-tjänsterna. Medborgarrådgivningen hjälper dig också på webben, läs mer på Medborgarrådgivningens webbplats.

Medborgarcertifikat och elektronisk identitet: 0600 9 6160 (lna/msa)

Telefonrådgivningen betjänar måndag till fredag klockan 8–21 och lördagar klockan 9–15. Tjänsten är stängd söndagar och vardagshelger.

Rådgivningstjänsten ger stöd för användningen av certifikat som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och hjälp vid de vanligaste problemen som uppstår i samband med att certifikat tas i bruk. Tjänsten ger råd i frågor med anknytning till certifikatkort, till exempel sådant som gäller identitetskortets medborgarcertifikat, organisationskort, social- och hälsovårdens certifikatkort, aktivering av certifikat och användning av PIN-koder. 

Rådgivningstjänstens nummer styr samtalet vidare till Medborgarrådgivningens telefontjänst. du kan också skicka din fråga elektroniskt via Medborgarrådgivningens webbplats.