Ändring av ett registrerat partnerskap till äktenskap 

Ni kan ändra ert partnerskap som registrerats i Finland före 1.3.2017 till äktenskap genom att meddela det till oss. Det registrerade partnerskapet fortsätter som äktenskap från den dag vi fått er anmälan. Till meddelandet hör ingen vigselförrättning. Samtidigt kan ni också meddela att ni tar ett gemensamt efternamn eller en efternamnskombination.  

Ni kan också fortsätta i ett registrerat partnerskap utan att ändra det till äktenskap, om ni så önskar.  

Gör så här 

1. Fyll i blanketten nedan tillsammans och underteckna den. Bestäm och anteckna på blanketten om ni vill ta ett gemensamt efternamn eller en efternamnskombination. Andra blanketter om det nya efternamnet behöver inte skickas. 

Ansökningsblankett 

2. Ni kan skicka in blanketten i skannad form som bilaga till ett e-postmeddelande. Använd krypterad e-post, så att er information är krypterad. Ange [email protected] som mottagare när du skickar krypterad e-post.    

Ni kan också skicka blanketten per post till vilket serviceställe som helst. 

Ni får ett skriftligt meddelande när det registrerade partnerskapet har ändrats till äktenskap.  

Pris

Avgiftsfri

Länkar till lagar som berör ärendet 

Äktenskapslagen

 

Kontakta oss


E-post 

Använd krypterad e-post för att skicka e-post så att dina uppgifter rör sig krypterat. Välj i den krypterade e-posten som mottagare en e-postadress som passar ditt ärende [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon 

Telefontjänsten numret är 0295 536 244.

Servicetider:

  • mån-fre 9-15

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

 

Finlands invånarantal 5 626 442