Hoppa till innehåll

Erfarenheter från praktik vid MDB

Kiia

 

Namn: Kiia Lehtinen
Din studiebakgrund: Samhällsvetenskaper, närmare politikvetenskaper
Praktikenhet eller praktikgrupp: Privatpersoner 
Arbetsort: Uleåborg

Ilona

 

Namn: Ilona Viljakainen    
Din studiebakgrund: PK
Praktikenhet eller praktikgrupp: Kundrelationer, organisationskunder
Arbetsort: Helsingfors

Ada 

 

Namn: Ada Haapaniemi
Din studiebakgrund: juridikstudent
Praktikenhet eller praktikgrupp: Förmyndarverksamhet Tavastland 9
Arbetsort: Tammerfors

Atte 

 

Namn: Atte Tikkanen
Din studiebakgrund: Förvaltningsvetenskap, studieinriktningen kommun- och regionledning
Praktikenhet eller praktikgrupp: Identifierings- och betrodda tjänster
Arbetsort: Tammerfors

Jasmin

Namn: Jasmin Hypén

Din studiebakgrund: Juridikstudent

Praktikenhet eller praktikgrupp: Förmyndarverksamhet, Tavastland 9

Arbetsort: Tammerfors

Sanni

 

Namn: Sanni Saikkonen
Din studiebakgrund: Kandidat i samhällsvetenskaper, nutida magisterstuderande inom statslära.
Praktikenhet eller praktikgrupp: Tjänster – Registertjänster – Internationella ärenden
Arbetsort: Lahtis

Rasmus

 

Namn: Rasmus Keinänen

Din studiebakgrund: Kandidat i förvaltningsvetenskaper och magisterstuderande inom kommun- och regionledning

Praktikenhet eller praktikgrupp: Kundtjänst för organisationskunder

Arbetsort: Tammerfors

Antton

Namn: Antton Koivisto

Din studiebakgrund: Datateknikstuderande, kandidat i naturvetenskaper (jag blir färdig på sommaren 2023)

Praktikenhet eller praktikgrupp: Digitaliseringens stödtjänster och interoperabilitet, Suomi.fi-identifikation

Arbetsort: Jyväskylä

Hiski

Namn: Hiski Niskanen

Din studiebakgrund: 2:a årets studerande i juridik

Praktikenhet eller praktikgrupp: HA 9

Arbetsort: Borgå

Viivi

Namn: Viivi Salmi

Din studiebakgrund: Förvaltningsvetenskaper, kommunal och regional ledning

Praktikenhet eller praktikgrupp: Inhemska flyttningar

Arbetsort: Tammerfors

Essi

 

Namn: Essi Kokkonen
Din studiebakgrund: Förvaltningsvetenskaper
Praktikenhet eller praktikgrupp: Avdelningen Processer, enheten för förmyndarverksamhet
Arbetsort: S.t Michel

Eelis

 

Namn: Eelis Hakala
Din studiebakgrund: Rättsvetenskap
Praktikenhet eller praktikgrupp: Namnärenden, registertjänster
Arbetsort: Joensuu

Henna-Maria

Namn: Henna-Maria Vähämäki
Din studiebakgrund: Kandidat i humanistiska vetenskaper. Nästa vår filosofie magister!
Praktikenhet eller praktikgrupp: Digitaliseringens stödtjänster och interoperabilitet – Suomi.fi-meddelanden
Arbetsort: Tammerfors
 

Patrik

Namn: Patrik Tarvonen

Din studiebakgrund: EM

Praktikenhet eller praktikgrupp: Applikationer, stöd för digitalisering

Arbetsort: Åbo

Johanna 

Namn: Johanna Halme

Din studiebakgrund: PK, nuvarande ekonomie magisterstuderande

Arbetsort: Åbo


 

Topi

Namn: Topi Hänninen

Din studiebakgrund: Formgivare (YH) (jag utexamineras våren 2023), Samhällspedagog (YH), Student (linjen för uttrycksförmåga)

Arbetsort: Kuopio

Oona

Namn: Oona Malja

Din studiebakgrund: Magisterstuderande i kommunikationsvetenskaper

Arbetsort: Helsingfors