Teststämpeltjänsten

Organisationerna kan om de så önskar testa att använda stämpeltjänsten i MDB:s teststämpeltjänst. I teststämpeltjänsten stämplas dokumenten med ett teststämpelcertifikat. Användningen av teststämpeltjänsten förutsätter att organisationen ansöker om nyttjanderätt till teststämpeltjänsten och testcertifikat i MDB:s e-tjänst.

Anvisningar för drifttagning av teststämpeltjänsten (pdf)

I teststämpeltjänsten ingår ett teststämpelcertifikat och ett gränssnittscertifikat för stämpeltjänsten som är avsett för testanvändning. Certifikat som beviljats för testanvändning har en giltighetstid på 6 månader.

Pris

Teststämpeltjänsten är avgiftsbelagd.

MDB Prislista för certifikattjänster (pdf)