Vigsellokaler

Vigselparet ska ta med sig identitetsbevis till förrättningen. Vigseln kan beställas på finska, svenska eller engelska. Vigselakten tar cirka fem minuter.

I vigsellokalen får man fotografera och videofilma, men om du vill dela video eller fotografier i sociala medier ska ber du om tillstånd av alla som syns på bilderna.

En vigsel som ordnas vid magistraten under tjänstetid är avgiftsfri. Du kan boka vigseltid via den elektroniska tidsbokningen. Vilka vigseldagar som kan bokas visas i anslutning av presentationen av respektive vigselorter.

Genom en separat överenskommelse kan en borgerlig vigselförrättare komma till festplatsen även utanför tjänstetid. Vigsel utanför tjänstetid kostar 250 euro. Dessutom debiteras för vigselförrättarens resekostnader till vigselplatsen. Om vigseln ska ordnas utanför tjänstetid kan ni kontakta oss på [email protected].

På grund av coronasituationen kan inga vittnen på ämbetsverkets vägnar ordnas på serviceställena. Vid vigseln skall två vittnen som fyllt 15 år vara närvarande.