Intressebevakning för vuxna 

Om en person inte själv kan sköta sina ärenden kan en intressebevakare förordnas som sista utväg. Intressebevakaren förvaltar vanligtvis huvudmannens egendom och sköter dennes ekonomiska ärenden. Dessutom ser intressebevakaren till att huvudmannen får lämplig vård, omvårdnad och rehabilitering. Intressebevakaren kan skaffa de tjänster som huvudmannen behöver av utomstående aktörer.  

Vi övervakar och följer upp intressebevakarens verksamhet med årliga konton och behandlar de tillstånd som intressebevakaren ansöker om för att utföra de viktigaste åtgärderna. På så sätt säkerställer vi att intressebevakarens verksamhet ligger i huvudmannens intresse. 

Intressebevakare, nu kan du skicka in följande formulär med bilagor enkelt och säkert med hjälp av onlineformuläret: egendomsförteckning | årsredovisning | slutredovisning

Identifiering av behovet av intressebevakning 

Intressebevakaren sköter sitt uppdrag

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 631 813