Registrering av anmälan om ensidigt uteslutande av giftorätt

Om makens egendom har överlämnats till konkurs, kan den andra maken inom ett år från det att konkursen börjat utesluta båda makarnas giftorätt.

Gör så här

  • Gör en fritt formulerad skriftlig anmälan om uteslutande av giftorätt.
  • Bifoga en utredning över dagen för konkursens början (vanligtvis ett utdrag ur eller en kopia av tingsrättens beslut).
  • Skicka ansökan till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, i första hand per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

  • Du kan också skicka anmälan per post till ett serviceställe.
  • Du får ett skriftligt meddelande när uppgiften har sparats i registret.

Pris

Från och med 1.1.2021: 55 euro

Från och med 1.1.2022: 65 euro

Länk till lagen som berör ärendet

Äktenskapslagen

Kontakta oss

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innhåller personlig eller på annat sätt konfidentiell information. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Serviceställen

Myndighetens serviceställen