Ensidigt uteslutande av giftorätt  

Om makens egendom har överlämnats till konkurs, kan den andra maken inom ett år från det att konkursen börjat utesluta båda makarnas giftorätt.  

Meddela oss om ensidigt uteslutande av giftorätten. 

Gör så här 

1. Gör en fritt formulerad skriftlig anmälan om upphävande av giftorätt. 

2. Skicka anmälan och en utredning över dagen då konkursen börjat (vanligen ett utdrag eller en kopia av tingsrättens beslut) till oss, helst per e-post på adressen [email protected]. Använd krypterad e-post för att skicka e-post så att dina uppgifter rör sig krypterat.  

Du kan också posta anmälan till oss på adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors. 

3. Vi meddelar dig skriftligen när vi har sparat uppgiften i registret. 

Pris 

År 2024: 82 euro.

Tilläggsinformation https://dvv.fi/sv/fakturering

Lagen som berör ärendet

Äktenskapslagen

Lag om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Se även 

Äktenskapsskillnad behandlas i tingsrätten. 

Kontakta oss

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innhåller personlig eller på annat sätt konfidentiell information. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Serviceställen

Myndighetens serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 629 334