Övriga intyg från befolkningsdatasystem

Intyg ur befolkningsdatasystemet

Du kan beställa andra intyg ur befolkningsdatasystemet över dig själv eller annan person för ett godtagbart användningsändamål. Utred först vilka uppgifter du behöver för intyget och vad dess användningsändamål är. Ange dessa uppgifter när du gör beställningen.

Släktutredning

En släktutredning behövs vanligtvis för bouppteckningar för att utreda den avlidnas arvingar.

Invånarförteckning för bostadsaktiebolag

Om du är en privatperson som är disponent för ett bostadsaktiebolag kan du beställa en invånarförteckning genom att skicka en beställning till adressen [email protected]. Vid beställning av invånarförteckning ska du tydligt ange att du är disponent för Bostads Ab. Invånarförteckningen kostar 70 €.

Ange i beställningen

 • från vilken adress och kommun du behöver en invånarförteckning
 • Invånarförteckningens användningsändamål
 • leverans- och faktureringsadress samt
 • bostadsaktiebolagets FO-nummer.

Disponentbyråer och servicebolag kan ansöka om datatillstånd för urval från invånarförteckningen. Läs mer om datatillståndet.

Om du av någon annan orsak har behov av en invånarförteckning över de boende i lägenheten kan du sända begäran per e-post. Använd krypterad e-post för att skicka e-post. Välj som mottagare för den krypterade e-posten [email protected].

Beställningssätt för intyg

Du kan beställa ett intyg till dig själv eller en annan person för ett godtagbart ändamål.

Kontroll av egna uppgifter 

Du kan kontrollera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet i tjänsten Personuppgifter. I tjänsten hittar du dina gällande personuppgifter, namnhistoriska uppgifter samt fastighets- och byggnadsinnehav. Du kan också kontrollera de uppgifter om din boendehistoria som sparats i befolkningsdatasystemet.

Personuppgifter 

Om dina uppgifter innehåller fel kan du själv korrigera ditt tilltalsnamn, yrke, e-post, modersmål och kontaktspråk. I övriga fall kan du kontakta vår kundtjänst på numret 0295 536 220. 

Pris

E-post, telefonsamtal och besök
Vi skickar fakturan separat. Vid besök betalar du i samband med besöket.

• Intyg 23 € / dokument
• Släktutredning 35 € / dokument, släktutredning med uppgifter från de digitaliserade befolkningsböckerna 70 € / dokument
• Manuellt uppgjort intyg 70 € / dokument
• EU:s flerspråkiga standardblankett (blankett för översättningshjälp) som bifogas intyget 14 € / dokument
• Apostille-intyg 36 € / dokument

Leverans av intyg

Självbetjäning:

När du beställer intyg från självbetjäningen för en finländsk aktör

 • skickas det som ett elektroniskt PDF-dokument. Du kan ladda ner intyget från självbetjäningens flik Egna intyg direkt efter betalningen. Intyget kan laddas ner från självbetjäningen i 24 timmar.
 • Intyget skickas också till dina Suomi.fi-meddelanden om du har tagit tjänsten i bruk före beställningen.
 • Dokumentet undertecknas inte och det går inte att senare lägga till en översättningsblankett eller ett Apostille-intyg.
 • Intyg som beställts från självbetjäningen skickas inte per post eller krypterad e-post.

 

När du beställer intyg från självbetjäningen för en utländsk aktör

 • skickas det per post till din hemadress. Intyget har då stämpel och underskrift. Beroende på användningsområdet kan du dessutom beställa en EU-översättningsblankett eller ett Apostille-intyg. Din beställning behandlas inom 2–5 vardagar, varefter Posten förmedlar det till mottagaren.
 • Om du bor utomlands får du de övriga intygen som ett elektroniskt PDF-dokument eller som post till din hemadress, beroende på om du behöver intyget för en finländsk aktör eller till utlandet.

 

Beställningen har gjorts per e-post eller telefon:

Intyget skickas till dina Suomi.fi-meddelanden, som krypterad e-post till din e-postadress eller per post. Du kan själv välja leveranssätt när du gör beställningen.

Kontakta oss

Telefon

Telefonnummer 0295 537 340

Servicetider:

 • mån-fre 9-15

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • Intyg ur befolkningsdatasystemet
 • hemvistintyg
 • födelseintyg
 • levnadsintyg
 • äktenskapsintyg
 • civilståndsintyg
 • invånarförteckningar
 • släktutredning