Övriga intyg från befolkningsdatasystem

Utdrag ur befolkningsdatasystemet

Du kan beställa andra utdrag ur befolkningsdatasystemet över dig själv eller annan person för ett godtagbart användningsändamål. Utred först vilka uppgifter du behöver för utdraget och vad dess användningsändamål är. Ange dessa uppgifter när du gör beställningen.

Släktutredning

En släktutredning behövs vanligtvis för bouppteckningar för att utreda den avlidnas arvingar.

Invånarförteckning för bostadsaktiebolag

Om du är en privatperson som är disponent för ett bostadsaktiebolag kan du beställa en invånarförteckning genom att skicka en beställning till adressen [email protected]. Vid beställning av invånarförteckning ska du tydligt ange att du är disponent för Bostads Ab. Invånarförteckningen kostar 35 €.

Ange i beställningen

 • från vilken adress och kommun du behöver en invånarförteckning
 • Invånarförteckningens användningsändamål
 • leverans- och faktureringsadress samt
 • bostadsaktiebolagets FO-nummer.

Disponentbyråer och servicebolag kan ansöka om datatillstånd för urval från invånarförteckningen. Läs mer om datatillståndet.

Om du av någon annan orsak har behov av en invånarförteckning över de boende i lägenheten kan du sända begäran per e-post. Använd krypterad e-post för att skicka e-post. Välj som mottagare för den krypterade e-posten [email protected].

Beställningssätt för intyg

Du kan beställa ett intyg till dig själv eller en annan person för ett godtagbart ändamål.

Kontroll av egna uppgifter 

Du kan kontrollera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet i tjänsten Personuppgifter. I tjänsten hittar du dina gällande personuppgifter, namnhistoriska uppgifter samt fastighets- och byggnadsinnehav. Du kan också kontrollera de uppgifter om din boendehistoria som sparats i befolkningsdatasystemet.

Personuppgifter 

Om dina uppgifter innehåller fel kan du själv korrigera ditt tilltalsnamn, yrke, e-post, modersmål och kontaktspråk. I övriga fall kan du kontakta vår kundtjänst på numret 0295 536 220. 

Pris

Lomake.fi, e-post, telefonsamtal och besök
Vi skickar fakturan separat. Vid besök betalar du i samband med besöket. 

•    Utdrag/intyg 20 €/dokument
•    Släktutredning 30 €/dokument, släktutredning med uppgifter från de digitaliserade befolkningsböckerna 65 €/dokument
•    Manuellt uppgjort utdrag/intyg 65 €/dokument
•    EU:s flerspråkiga standardblankett (blankett för översättningshjälp) som bifogas utdraget/intyget 12 €/dokument
•    Apostille-intyg 30 €/dokument

Kontakta oss

Telefon

Telefonnummer 0295 537 340

Servicetider:

 • mån 9-15
 • tis-fre 9-12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • levnadsintyg
 • ämbetsbevis
 • invånarförteckningar
 • släktutredning
 • hemvistintyg