Tavastehus

  • Adress och våning: Wähäjärvenkatu 6, 13200 Hämeenlinna
  • Vigseldagar: Onsdag och fredag
  • Parkering: Två kundplatser (skylt "vieras") på gården, fler platser på parkeringsplanen som finns på andra sidan av Wähäjärvenkatu -gatan (med parkeringsskiva 60 minuter)
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Hos lobbyservicedisken
  • Antal gäster: 10 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Separat väntrum och alkov för byte av kläder
  • Sittplatser i vigsellokalen: 4 sittplatser
  • Kundtoalett: I anslutning till väntrummet