TestCA-certifikatet

Befolkningsregistercentralens, dvs. TESTI-certifikatutfärdarens, certifikat (rotcertifikat, root certificates, CA certificates) kan installeras på denna sida genom att klicka på dem. Certifikaten installeras i webbläsarens förteckning över betrodda huvudcertifikatutfärdare

2018 nya testcertifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin

Certifikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat: SHA256:
Testrotcertifikat VRK TEST Root CA – G2 e1823bd1002bca7752a52f5bada657e4689857d449218f87ee18b6d4963ebbb6
Testcertifikat 2018 VRK TEST CA for Test Purposes – G4 6fb06170fcd733ac75c9e018bce199056dcdabb3777ecd25f84b51e81990fb22
Test tillfälligt certifikat 2018 VRK TEST CA for Temporary Certificates - G2 0dc069052f85087de4d0b868ee9a99711df439050c95fd8fbf3377c602bcb863
Test servercertifikat VRK TEST CA for Service Providers 35ab243ce37106bd637f5ddf9d7bfd25f0b4bfea523fe6c83ae41df436211677
Testyrkescertifikat för social- och hälsovården VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs 2375d1429467d5946af6508affa79436b4517e77ed6a9d0e2f1513aafed91492
Test tillfällig yrkescertifikat för social- och hälsovården VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certs b62d15f188484bf8678f0c40cfce1292c22e37b38e6d3a1cf374b47f738c6a1b
Testservercertifikat för social- och hälsovården VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Service Prov. - G2 5e7734d066a103b63a238724d1f9cee6e36d3ee59d9974bab66e047b098bbf8b
Testtidstämpel servercertifikat VRK TEST CA for Time Stamp Services e63ea685976aab7fc321a24836780d62001876536bdad03da8bd605a47498812

 

Certifikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat: SHA256:
Testrotcertifikat VRK TEST Root CA 0e113948504537d41d779a4e28115dd53b8a7be90056a74e9715121b2a2e2b07
Testcertifikat (testkort och servrar) 2014 VRK CA for Test Purposes - G2 4a2c23b41e29652b4bd58dcbe94213d3c048658758fce63597300a1b6b4efc2c
Testcertifikat (testkort och servrar) 2016 VRK CA for Test Purposes - G3 82151bd16f10c2da80328040a6a69d8e8261cb1b3b32b3b8844eab3cef8c4320
Testyrkescertifikat för hälsovården (testkort och servrar) VRK TEST CA for Healthcare Professionals 01ae5c6003aade7d09a1f6758ee35411fe8a55315830893851268319d69d719b
Testservicecertifikat för hälsovården (testkort och servrar) VRK TEST CA for Healthcare Service Providers bbd97d8b49ffe90f659508072efc8072330227fb537890432c840604fdf880a8
Testservicecertifikat för sosial- och hälsovården (testkort och servrar) VRK TEST CA for Social Welfare and Health Care Service Providers dda96b64b6e1c1f580ebedb4e5fc5d5a7d3077c50b58fb02e6261aa2191be4e8

 

Installering:

Firefox: Välj ”alla användningsändamål” (kaikki käyttökohteet) för VRK TEST Root CA, VRK CA for Test Purposes - G2 CA, VRK CA for Test Purposes CA, VRK TEST CA for Healthcare Professionals CA och VRK TEST CA for Healthcare Service Providers CA. Godkänn genom att klicka ”OK”.

Pressmeddelande ca-certifikatet