TestCA-certifikatet

Befolkningsregistercentralens, dvs. TESTI-certifikatutfärdarens, certifikat (rotcertifikat, root certificates, CA certificates) kan installeras på denna sida genom att klicka på dem. Certifikaten installeras i webbläsarens förteckning över betrodda huvudcertifikatutfärdare

2018 nya testcertifikat relaterade till revisionen av certifikathierarkin

Certifikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat:
Testrotcertifikat VRK TEST Root CA – G2
Testcertifikat 2018 VRK TEST CA for Test Purposes – G4
Test tillfälligt certifikat 2018 VRK TEST CA for Temporary Certificates - G2
Test servercertifikat VRK TEST CA for Service Providers
Testyrkescertifikat för social- och hälsovården VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs
Test tillfällig yrkescertifikat för social- och hälsovården VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certs
Testservercertifikat för social- och hälsovården VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Service Prov. - G2
Testtidstämpel servercertifikat VRK TEST CA for Time Stamp Services

 

Certifikattyp: Certifikatutfärdarens certifikat:
Testrotcertifikat VRK TEST Root CA
Testcertifikat (testkort och servrar) 2014 VRK CA for Test Purposes - G2
Testcertifikat (testkort och servrar) 2016 VRK CA for Test Purposes - G3
Testyrkescertifikat för hälsovården (testkort och servrar) VRK TEST CA for Healthcare Professionals
Testservicecertifikat för hälsovården (testkort och servrar) VRK TEST CA for Healthcare Service Providers
Testservicecertifikat för sosial- och hälsovården (testkort och servrar) VRK TEST CA for Social Welfare and Health Care Service Providers

 

Installering:

Firefox: Välj ”alla användningsändamål” (kaikki käyttökohteet) för VRK TEST Root CA, VRK CA for Test Purposes - G2 CA, VRK CA for Test Purposes CA, VRK TEST CA for Healthcare Professionals CA och VRK TEST CA for Healthcare Service Providers CA. Godkänn genom att klicka ”OK”.

Pressmeddelande ca-certifikatet