Dataskyddsbeskrivning för det elektroniska ärendehanteringssystemet

Det elektroniska ärendehanteringssystemet som används vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erbjuder kundorganisationerna en e-tjänst där de kan söka och hantera tjänster som myndigheten tillhandahåller. I ärendehanteringssystemet sparas personuppgifter för kundorganisationernas kontaktpersoner och personer som använder tjänsten samt meddelanden med anknytning till tjänsten för tillhandahållande av tjänster.