Björneborg

  • Adress och våning: Pohjoisranta 11 E, 28100 Björneborg (3 vån.)
  • Vigseldagar: Torsdag och Fredag
  • Parkering: Med parkeringsskiva 30 min - 3 h
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Vigselförfattaren tar emot paret i entréhallen i tredje våningen
  • Antal gäster: 17 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Omklädning i handikapptoaletten. Inget låsbart förvaringsutrymme.
  • Sittplatser i vigsellokalen: 10 sittplatser
  • Kundtoalett: I entréhallen framför vigsellokalen i tredje våningen
  • Vittnen från ämbetsverket: Nej 






Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi vihkitilaisuuteenne Rakkausvirastoon.