Hoppa till innehåll

Evenemang inom digitalt stöd

Vi ordnar webbinarier, utbildning och evenemang om aktuella teman inom digitalt stöd och digital kompetens. Välkommen med!

På vår webbplats publicerar vi också andra nyttiga evenemang inom nätverket för digitalt stöd. 

Kommande evenemang

Du kan hitta våra kommande evenemang på vår hemsida på finska. 

Kommande evenemang

Tidigare evenemang

Du hittar alla våra webbinarinspelningar på sidan mediaserver.fi/digituki
(textad på finska och svenska).

Våra evenemang är huvudsakligen på finska.


Regelbundna evenemang vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Webbinarierna är avgiftsfria. Evenemangen ordnas på finska och inspelningarna publiceras textade på finska och svenska.

Nationellt webbinarium om digitalt stöd: 4 gånger per år

Webbinarieserien ger aktörerna inom digitalt stöd aktuella nyheter om fenomen inom digital kompetens och om digistödets olika delområden. Webbinarierna är i första hand avsedda för dem som utvecklar digitalt stöd och främjar digital kompetens.

Färdigheter för stödgivare: Teams-möte en gång i månaden

Vi ordnar ett webbinarium för de som ger digitalt stöd den fjärde torsdagen varje månad kl. 14.00–15.30.  Vi behandlar beaktandet av olika kundgrupper i det digitala stödet och andra teman i anslutning till tillhandahållande av digitalt stöd. Under evenemanget finns också tid för diskussion inom nätverket.

Veckan för digital kompetens 

Veckan för digital kompetens är en temavecka för digital kompetens som ordnas varje år. Målet med veckan är att lyfta fram varierande teman som är aktuella med tanke på den digitala kompetensen.


Ordnar du ett evenemang, en tillställning eller en utbildning?  Vi publicerar evenemang för utveckling av digitalt stöd på den här sidan och delar evenemanget med nätverket för digitalt stöd.
 

Låt oss veta ditt evenemang


Vad tycker du om vår webbplats?

Vi skulle gärna höra dina tankar. 

Ge respons och lämna utvecklingsförslag


Genom att utveckla det digitala stödet säkerställer vi att var och en har möjlighet till en egen digital vardag!