Påverka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhet och svara på vår undersökning.

Bland alla som deltar i undersökningen lottar vi ut tre presentkort.

Svara på enkäten