Ändring av ett registrerat partnerskap till äktenskap

Ett partnerskap som registrerats i Finland före den 1 mars 2017 kan omvandlas till äktenskap genom makarnas gemensamma skriftliga anmälan. Det registrerade partnerskapet fortsätter som äktenskap från och med anmälningsdagen. Samtidigt kan makarna avgiftsfritt meddela att de antar ett gemensamt efternamn. Till anmälan hör ingen separat ceremoni vid magistraten.

Ett registrerat partnerskap behöver inte ändras till ett äktenskap, utan paret kan fortsätta i det registrerade partnerskapet om de så önskar.

Ett partnerskap som registrerats utomlands kan inte genom anmälan omvandlas till äktenskap.

Gör så här 

Lämna in en gemensam, undertecknad skriftlig anmälan om omvandling av ett partnerskap till äktenskap till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Ansökningsblankett 

Samtidigt kan ni meddela vilket efternamn ni tar i bruk.

Pris

Avgiftsfri

Länkar till lagar som berör ärendet 

Äktenskapslagen

 

Kontakta oss

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen