BDSförfrågans urvalstjänster

Webbapplikation för BDSförfrågan innehåller en självbetjäningsfunktion för urvalstjänster, där organisationens användare kan göra urval direkt från befolkningsdatasystemet i enlighet med det beviljade datatillståndet.

För närvarande används tjänsten av disponentbyråer och servicebolag, kommuner och välfärdsområden.

 

Mer information:

Kommunernas urvalstjänst

Välfärdsområdenas urvalstjänst

Invånarförteckning till disponentbyråer och servicebolag