Dataskyddsbeskrivning för registret över ärenden som gäller samboförhållanden

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för ett register över ärenden som gäller samboförhållanden, i vilket införs uppgifter ur åtskiljandehandlingar och avtal eller andra handlingar om gottgörelse enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll. Syftet med registret är att sätta i kraft rättsverkningarna av handlingarna och offentliggöra uppgifterna.

I fråga om utlämnande av registeruppgifter tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Var och en har dock rätt att få en kopia eller en utskrift av de uppgifter om en viss person som införts i registret.