Registret över ärenden som gäller samboförhållanden

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för ett register över ärenden som gäller samboförhållanden, i vilket införs uppgifter ur åtskiljandehandlingar och avtal eller andra handlingar om gottgörelse enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll. Syftet med registret är att sätta i kraft rättsverkningarna av handlingarna och offentliggöra uppgifterna.

I fråga om utlämnande av registeruppgifter tillämpas 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Var och en har dock rätt att få en kopia eller en utskrift av de uppgifter om en viss person som införts i registret.

  • Dina uppgifter kan finnas i det här registret ifall du efter att ditt äktenskap upphört har registrerat en åtskiljehandling eller ett avtal om gottgörelse eller någon annan handling enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll.

Finlands invånarantal 5 629 617