Flyttning i utlandet

Då du flyttar till en ny adress i utlandet ska du anmälan din nya adress till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland. Med aktuella o korrekta adressuppgifter i befolkningsdatasystemet hittar bl.a.  meddelande om rösträtt som sänds i samband med val, fram till dig.

Gör flyttanmälan med elektronisk blankett 

Anmälan om flyttning kan också göras via en lokal finsk beskickning.

 

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefonnummer 0295 536 411

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun

Serviceställen