Flyttning till en annan adress utomlands

En finsk medborgare måste alltid meddela oss när hens adress ändras antingen i Finland eller utomlands. Gör flyttanmälan med anvisningarna på den här sidan när du flyttar från en bostad till en annan utomlands. Du kan flytta från ett land till ett annat eller inom ett land.  

Det är viktigt att du uppger din utländska adress så att de finländska myndigheterna snabbare når dig i ärenden som gäller dig, till exempel pensionsbeslut och brev om värnplikt. Du får också pass snabbare. 

Utomlands bosatt finsk medborgares anmälan om adressändring

Om du inte har möjlighet att använda webblanketten kan du kontakta ambassaden eller DVV:s tjänsteställe.

Kom ihåg att anmäla om din adressändring till oss på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det är snart val och då är det viktigt att din adress är aktuell. Vi skickar åt dig ett meddelande om rösträtt till den adress som vi har uppgift om.

Granska dina uppgifter via https://kontroll-av-egna-uppgifter-service

 

Får du även meddelande om rösträtt i elektronisk form i Suomi.fi-meddelanden?

Om du använder Suomi.fi-meddelanden får du meddelande om din rösträtt i Suomi.fi-meddelanden i elektronisk form istället för papperspost.

Om du vill få meddelande om din rösträtt i presidentvalet 2024 elektroniskt, aktivera Suomi.fi-meddelanden senast den 7 december 2023.

Aktivera tjänsten på https://suomi.fi/viestit.
Du behöver finska bankuppgifter eller ett mobilcertifikat för att logga in på tjänsten.

Vanliga frågor 

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]. Berätta också ditt namn och födelsedag i ditt meddelande.

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun.
 

Finlands invånarantal 5 627 124