Flyttning till en annan adress utomlands

En finsk medborgare måste alltid meddela oss när hens adress ändras antingen i Finland eller utomlands. Gör flyttanmälan med anvisningarna på den här sidan när du flyttar från en bostad till en annan utomlands. Du kan flytta från ett land till ett annat eller inom ett land.  

Det är viktigt att du uppger din utländska adress så att de finländska myndigheterna snabbare når dig i ärenden som gäller dig, till exempel pensionsbeslut och brev om värnplikt. Du får också pass snabbare. 

Gör flyttanmälan med elektronisk blankett 

Du kan göra en anmälan om flytten också via den lokala finska beskickningen

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefonnummer 0295 536 411

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]. Berätta också ditt namn och födelsedag i ditt meddelande.

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun.

MDB:s serviceställen

Serviceställen