Flyttning till en annan adress utomlands

En finsk medborgare måste alltid meddela oss när hens adress ändras antingen i Finland eller utomlands. Gör en anmälan om adressändring enligt anvisningarna på den här sidan när din adress i utlandet ändras – antingen inom samma land eller från ett land till ett annat. 

Det är viktigt att du uppger din utländska adress eftersom finska myndigheter då når dig snabbare i ärenden som gäller dig, till exempel pensionsbeslut och brev om värnplikt. Du får också pass snabbare.

Gör så här

Meddela din nya utländska adress med denna webblankett om du har tillgång till identifiering, dvs. finska nätbankskoder eller mobilcertifikat. När du fyller i blanketten med identifiering går behandlingen av ärendet snabbare.  

Gör anmälan om adressändring utomlands med identifiering 

Om du inte har tillgång till identifiering kan du meddela din nya utländska adress med denna webblankett. 

Gör anmälan om adressändring utomlands utan identifiering 


Om du inte har möjlighet att använda webblankett, ta kontakt med en finsk beskickning eller med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 

Kom ihåg att meddela din adressändring till oss. Det är viktigt att adressen är uppdaterad till exempel när det närmar sig val. Vi skickar meddelandekort om rösträtt åt dig till den adress som vi har information om.

Kontrollera dina uppgifter via https://kontroll-av-egna-uppgifter-service

 

Får du även meddelande om rösträtt i elektronisk form i Suomi.fi-meddelanden?

Om du använder Suomi.fi-meddelanden får du meddelande om din rösträtt i Suomi.fi-meddelanden i elektronisk form istället för papperspost.

Aktivera tjänsten på https://suomi.fi/viestit.
Du behöver finska bankuppgifter eller ett mobilcertifikat för att logga in på tjänsten.

Vanliga frågor 

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]. Berätta också ditt namn och födelsedag i ditt meddelande.

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun.
 

Finlands invånarantal 5 635 667