Flyttning till en annan adress utomlands

En finsk medborgare måste alltid meddela oss när hens adress ändras antingen i Finland eller utomlands. Gör flyttanmälan med anvisningarna på den här sidan när du flyttar från en bostad till en annan utomlands. Du kan flytta från ett land till ett annat eller inom ett land.  

Det är viktigt att du uppger din utländska adress så att de finländska myndigheterna snabbare når dig i ärenden som gäller dig, till exempel pensionsbeslut och brev om värnplikt. Du får också pass snabbare. 

Gör flyttanmälan med elektronisk blankett 

Du kan göra en anmälan om flytten också via den lokala finska beskickningen

Har du flyttat? Meddela i så fall din nya adress utomlands till Finland

Kom ihåg att anmäla om din adressändring till oss på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det är snart val och då är det viktigt att din adress är aktuell. Vi skickar åt dig ett meddelande om rösträtt till den adress som vi har uppgift om.

Läs mera och gör din adressändring här https://dvv.fi/sv/flyttning-i-utlandet

Granska dina uppgifter via https://kontroll-av-egna-uppgifter-service

 

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider:

  • mån 9-15
  • tis-fre 9-12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]. Berätta också ditt namn och födelsedag i ditt meddelande.

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun.