Flyttning inom Norden

För flyttningar inom Norden dvs. mellan Danmark (även Färöarna och Grönland), Finland, Island, Norge och Sverige tillämpas fr.o.m. 1.1.2007 den nya överenskommelsen om folkbokföring mellan de nordiska länderna. Personer som flyttar från ett nordiskt land till ett annat ska anmäla detta till den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet samt uppvisa en handling som styrker identiteten (pass, av polisen utfärdat identitetskort eller motsvarande). Vid flyttning till Finland förutsätter detta ett personligt besök hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När den flyttandes personnummer/personbeteckning är kända kan personuppgifterna överföras elektroniskt från registreringsmyndigheterna i utflyttningslandet till myndigheterna i inflyttningslandet. Personer som flyttar från Finland till ett annat nordiskt land ska dessutom göra flyttanmälan till den lokala registreringsmyndigheten i Finland dvs. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Avsikten med överenskommelsen är att de som flyttar mellan de nordiska länderna endast är bokförda i ett befolkningsregister i taget och att ingen å andra sidan helt lämnas utanför folkbokföringen. Förutsättningarna för registrering avgörs av den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet.

 

De nordiska ländernas lokala registreringsmyndigheter:

Finland: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

Island: Registers Iceland 

Norge: Skattekontoret  

Sverige: Skatteverket

Danmark: Kommunerna i DanmarkKommunerna på Grönland, Kommunerna på Färöarna

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 536 411

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun

Serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 544 719