Flytt mellan de nordiska länderna

Anmäl din flytt enligt anvisningarna på denna sida när du flyttar från ett nordiskt land till Finland eller från Finland till ett annat nordiskt land.

När du flyttar från ett annat nordiskt land till Finland 

Om du tänker bo i Finland i högst sex månader behöver du inte anmäla detta till de finländska myndigheterna.  

Om du tänker bo i Finland i över sex månader måste du besöka vårt serviceställe personligen så att vi kan registrera dig. Ta med dig ett giltigt identitetsbevis som visar ditt medborgarskap, till exempel pass. Registrera dig så snart som möjligt men senast en månad efter flytten till Finland. 

Alla som flyttar från ett annat nordiskt land måste besöka vårt serviceställe personligen och styrka sin identitet. Du kan alltså inte själv göra registreringen till exempel för dina barns räkning. 

När du flyttar från Finland till ett annat nordiskt land

Om du flyttar från Finland till ett annat nordiskt land ska du göra flyttanmälan till oss och till registermyndigheten i det land du flyttar till. 

Lokala registermyndigheter i de nordiska länderna: 

Finland: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
Island:  Þjóðskrá Íslands
Norge: Skattekontoret 
Sverige: Skatteverket 
Danmark: Danmarks kommuner, Kommuner på Grönland, Kommuner på Färöarna

Läs mer:

Vanliga frågor 

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]. Berätta också ditt namn och födelsedag i ditt meddelande.

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun.
 

Finlands invånarantal 5 629 661