Flyttning inom Norden

Personer som flyttar från ett nordiskt land till ett annat ska anmäla detta till den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet samt uppvisa en handling som styrker identiteten (pass, av polisen utfärdat identitetskort eller motsvarande). För flyttningar inom Norden dvs. mellan Danmark (även Färöarna och Grönland), Finland, Island, Norge och Sverige tillämpas fr.o.m. 1.1.2007 den nya överenskommelsen om folkbokföring mellan de nordiska länderna. Avsikten med överenskommelsen är att de som flyttar mellan de nordiska länderna endast är bokförda i ett befolkningsregister i taget och att ingen å andra sidan helt lämnas utanför folkbokföringen. Förutsättningarna för registrering avgörs av den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet.
 
Om du är nordisk medborgare och flyttar till Finland behöver du inte ansöka om uppehållstillstånd eller motivera din vistelse i Finland.

Gör så här:

Vid flyttning till Finland förutsätter detta ett personligt besök hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. När den flyttandes personnummer/personbeteckning är kända kan personuppgifterna överföras elektroniskt från registreringsmyndigheterna i utflyttningslandet till myndigheterna i inflyttningslandet. Personer som flyttar från Finland till ett annat nordiskt land ska dessutom göra flyttanmälan till den lokala registreringsmyndigheten i Finland dvs. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 
Om du tänker bo i Finland i högst sex månader behöver du inte göra några anmälningar hos de finländska myndigheterna. Om du ämnar bo i Finland i över sex månader ska du registrera dig vid ett serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inom en vecka från din flytt. Fyll i registreringsanmälan för utlänningar på förhand. För den personligen till servicestället för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och ta även med dig ditt officiella personkort eller ditt giltiga pass.

Gör registreringen inom en vecka från att du flyttat till Finland.

Om du flyttar från Finland till ett annat nordiskt land ska du dessutom göra en flyttanmälan till den lokala finska registermyndigheten.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sparar dina grunduppgifter i Finlands befolkningsdatasystem, inklusive ditt namn, din födelsetid, ditt medborgarskap, dina familjeförhållanden och din adress. Samtidigt får du ett finländskt personnummer som gör det lättare att sköta bank- och myndighetsärenden. När du har ett finländskt personnummer kan du även grunda företag i Finland om du vill.

De nordiska ländernas lokala registreringsmyndigheter:

Finland: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

Island: Registers Iceland 

Norge: Skattekontoret  

Sverige: Skatteverket

Danmark: Kommunerna i DanmarkKommunerna på Grönland, Kommunerna på Färöarna

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefonnummer 0295 536 411

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • frågor om att flytta och om hemkommun

Serviceställen