Tjänster som kräver besök

Du kan sköta de flesta av dina ärenden med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på webben eller per telefon. På den här sidan finns en förteckning över ärenden som du måste uträtta personligen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe. Serviceställena är i huvudsak öppna med tidsbokning, så boka tid på webben eller per telefon. Bekanta dig med var serviceställena finns och deras öppettider.

Vigsel

Notarius publicus tjänster:

Styrkande av underskrifter

Livsintyg för personer bosatta utomlands

Internationella ärenden:

Registrering av en utlännings personuppgifter i befolkningsdatasystemet (personbeteckning, adressuppgifter, uppgifter om familjeförhållanden)

Flytt mellan de nordiska länderna

Registrering av Suomi.fi-fullmaktsrätt i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande:

Styrkande av identitet i situationer där identitetsbevis inte finns att tillgå

Godkänna begäran om fullmakt, om det inte är möjligt att godkänna den i självbetjäningen