Jakobstad

  • Adress och våning: Kanalesplanaden 1, 68600 Jakobstad (1 vån.) (Statens ämbetshus)
  • Vigseldagar: Fredag
  • Parkering: Avgiftsfri
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Vigselparet kan invänta vigselförrättaren framför vigsellokalen (eget väntrum)
  • Antal gäster: 10 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Toalett och låsbara skåp utanför vigsellokalen
  • Sittplatser i vigsellokalen: 5 sittplatser
  • Kundtoalett: I hallen framför vigsellokalen
  • Vittnen från ämbetsverket: Nej