Intressebevakaren behöver en ställföreträdande intressebevakare 

Intressebevakaren behöver alltid en ställföreträdare när han eller hon är jävig eller förhindrad att sköta sitt uppdrag. 

 

Gör så här  

1. Fyll i ansökan om förordnande av ställföreträdande intressebevakare.  

2. Om du föreslår en privatperson som ställföreträdare, be om ett skriftligt samtycke

3. Skicka in 

  • Undertecknad ansökan  
  • Huvudmannens samtycke, om huvudmannen är över 15 år (detta efterfrågas på ansökningsblanketten) 
  • Privatpersonens samtycke (om du föreslår en privatperson)  
  • Handlingar i anslutning till den planerade åtgärden (t.ex. bouppteckningen vid arvskifte) 

till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarverksamheten, PB 1004, 00531 Helsingfors. 

4. Vi behandlar din ansökan och undersöker behovet av ställföreträdare och hans/hennes lämplighet.  

5. Vi avgör ärendet. 

Vi skickar ett positivt beslut till dig, din ställföreträdare och huvudmannen, om han eller hon förstår sakens betydelse. 

Om åtgärden kräver tillstånd av oss, ansöker ställföreträdaren om det hos oss. Han eller hon kan ansöka om tillstånd först när vi har förordnat honom eller henne till ställföreträdare. Läs mer om åtgärder som kräver tillstånd och ansökan om tillstånd.

6. Ställföreträdarens uppgift upphör när han eller hon har skött sina uppgifter.  

Ni behöver inte meddela oss om ställföreträdaren har skött en enskild uppgift. Vi kan dock senare be honom eller henne om uppgifter i anslutning till skötseln av uppgiften, därför måste han eller hon föra bok över skötseln av uppgiften. 

Pris 

Förordnande av en ställföreträdande intressebevakare kostar 123 €/beslut. 

Ingen avgift tas ut om huvudmannens nettoinkomster (inklusive olika sociala förmåner) understiger 8 147 € per år. 

Handläggningstid 

Den genomsnittliga handläggningstiden är fyra månader.  

Vi behandlar i regel ärendena i den ordning de inkommit. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Handläggningstiden förlängs om vi är tvungna att vänta på utredningar i ärendet av sökanden eller andra instanser (t.ex. läkarutlåtande).   

Vanliga frågor

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 631 644