Namnändringstjänst

Dataskyddsbeskrivningens ämne

Den elektroniska namnändringstjänsten är ett system där du kan ansöka om ändring av för- eller efternamn för dig själv eller din familj. Den elektroniska namnändringstjänsten består förutom av det system som är avsett för ansökan även av MDB:s serviceområde för ärendehanteringssystemet Elsa, där vi behandlar ansökningar om namnändring. Via ärendehanteringssystemet behandlas ansökan och om ansökan godkänns uppdateras de ändrade namnuppgifterna i befolkningsdatasystemet via systemet.