Namnändringstjänst

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata behandlar personuppgifter i samband med ansökningar om namnändring i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning. Ansökan om ändring av för- och efternamn kan göras hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata via den elektroniska namnändringstjänsten, med en webblankett eller en utskrivbar blankett. Utöver namnändringstjänsten behandlar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata personuppgifter i samband med behandlingen av ärenden som gäller namnändring i datasystemen Maisa och Toivo samt i samband med positiva beslut i befolkningsdatasystemet. Dataskyddsbeskrivningen för diarie- och ärendehanteringssystemet Maisa finns här: https://dvv.fi/sv/dataskyddsbeskrivning-for-diarie-och-arendehanteringssystemet