Uppgifter till huvudmannens närstående och anvisningar för problemsituationer

Handläggningstid 

Vi behandlar klagomål i den ordning de inkommit. Handläggningstiden varierar från fall till fall. 

Pris 

Klagomålshantering är kostnadsfri.

Vanliga frågor

Lagar som berör ärendet

Lag om förmyndarverksamhet (442/1999) 

 

Behöver du hjälp?

Telefontjänst numret: 0295 536 305

Servicetider:

  • mån 9–15
  • tis–fre 9–12

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.