Uppgifter till huvudmannens närstående och anvisningar för problemsituationer

Handläggningstid 

Vi behandlar klagomål i den ordning de inkommit. Handläggningstiden varierar från fall till fall. 

Pris 

Klagomålshantering är kostnadsfri.

Vanliga frågor

Lagar som berör ärendet

Lag om förmyndarverksamhet (442/1999) 

 

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 635 667