Uppgifter till huvudmannens närstående och anvisningar för problemsituationer

Handläggningstid 

Vi behandlar klagomål i den ordning de inkommit. Handläggningstiden varierar från fall till fall. 

Pris 

Klagomålshantering är kostnadsfri.

Vanliga frågor

Lagar som berör ärendet

Lag om förmyndarverksamhet (442/1999) 

 

Behöver du hjälp?

Telefontjänsten numret är 0295 536 305.

Servicetider:

  • mån 9-15
  • tis-fre 9-12

Vår chattjänst är tillfälligt ur bruk.