Brahestad

  • Adress och våning: Kummatinkatu 6, 92150 Brahestad (1 vån.)
  • Vigseldagar: Onsdag
  • Parkering: Avgiftsfri parkering 2 h
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Vigselförrättaren hämtar paret från ämbetshusets entréhall
  • Antal gäster: 17 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: Omklädningsrum som kan låsas vid behov, i rummet finns även en toalett
  • Sittplatser i vigsellokalen: 5 sittplatser
  • Kundtoalett: I brudens rum
  • Vittnen från ämbetsverket: Nej