Rovaniemi 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe i Rovaniemi har flyttat till nya utrymmen i juni.

•    Adress och våning: Hallituskatu 5C, 96100 Rovaniemi. 2 vån.
•    Vigseldagar: Fredag
•    Parkering: Ingen egen parkeringsplats  
•    Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Med hiss
•    Vigselparet anmäler sin ankomst: Genom att ringa på summern till 2. våningen
•    Antal gäster (utöver vigselpar): 16 personer
•    Omklädning och förvaring av ägodelar: Kläder kan bytas på toaletten i anslutning till vigsellokalen. Inget låsbart förvaringsutrymme.
•    Sittplatser i vigsellokalen: 16 sittplatser
•    Kundtoalett: 2. våningen


Bilder