Hemvistintyg

Du kan beställa ett hemvistintyg om du behöver bevisa din nuvarande bostadsort. Sådana situationer kan vara till exempel för att skaffa parkeringstillstånd, situationer med anknytning till avfallshantering, hobbyer som är bundna till orten eller ansökan om förmåner i anslutning till dem samt att ansöka om eller säga upp en bostad.

Din nya adress gäller från och med den dag du anmäler som flyttningsdatum i flyttningsanmälan. Observera att det kan dröja innan uppgifterna förs in i befolkningsdatasystemet.

Beställ via självbetjäningen

Följande uppgifter anges i intyget när du beställer ett standardintyg via självbetjäningen. Ett standardintyg innebär att intyget alltid innehåller samma uppgifter och valfria uppgifter: 

 • Namn
 • Födelsedatum (eller personbeteckning)
 • Stadigvarande adress
 • Hemkommun

På intyget syns också en tillfällig adress, om den har förts in i befolkningsdatasystemet. Dessutom kan du lägga till en tidigare adress och civilstånd i intyget. 

Om du behöver annan information, beställ intyget per e-post, telefon eller blankett

Beställningssätt för intyg

Du kan beställa ett intyg till dig själv eller en annan person för ett godtagbart ändamål. Observera att du via självbetjäningen endast kan beställa ett intyg till dig själv eller till de som du är vårdnadshavare för.  

Intyg som beställts och inlämnats via självbetjäningen är förmånligare och du får intyget snabbt. Prisuppgifterna finns i slutet av sidan.

Självbetjäning

För beställningen behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. Intyget betalas som nätbetalning. Observera att du endast kan beställa utdrag till dig själv eller till de som du är vårdnadshavare för.

Ett intyg som beställts från självbetjäningen för användning i hemlandet är förmånligare och du erhåller det genast elektroniskt. Du kan ladda ner intyget i PDF-format direkt efter betalningen eller så skickas det till Suomi.fi-meddelanden, vilket kräver att du har tagit i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Av dataskyddsskäl skickas intyget inte direkt till din e-post.

Om du behöver ett intyg till en utländsk myndighet skickas intyget per post. Din beställning hanteras inom 2-5 vardagar, varefter Posten förmedlar det till mottagaren.

 

Kontroll av egna uppgifter!

Du kan kontrollera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet i tjänsten Personuppgifter. I tjänsten hittar du dina gällande personuppgifter, namnhistoriska uppgifter samt fastighets- och byggnadsinnehav. Du kan också kontrollera de uppgifter om din boendehistoria som sparats i befolkningsdatasystemet.

Personuppgifter

Om dina uppgifter innehåller fel kan du själv korrigera ditt tilltalsnamn, yrke, e-post, modersmål och kontaktspråk. I övriga fall kan du kontakta vår kundtjänst på numret 0295 536 220 eller besöka vårt serviceställe

Handläggningstid

 • Från självbetjäningen får du genast ett elektroniskt intyg för inhemskt bruk.
 • För beställningar som skickats via e-post och via blanketten  Lomake.fi, 1 vecka.
 • Handläggningstiden för ett intyg för utländskt bruk beställt via självbetjäningen, som skickas per post, är 1 vecka + postgången.

Pris

Självbetjäning 
Du betalar intyget i samband med beställningen. 

•    Elektroniskt intyg via självbetjäning, 10 €/dokument
•    Intyg per post via självbetjäning, 16 €/dokument
•    Intyg och EU:s flerspråkiga standardblankett per post via självbetjäning, 28 €/person
•    Intyg och Apostille-intyg per post via självbetjäning, 46 €/person

Lomake.fi, e-post, telefonsamtal och besök 
Vi skickar fakturan separat. Vid besök betalar du i samband med besöket. 

•    Utdrag/intyg 20 €/dokument
•    Släktutredning 30 €/dokument, släktutredning med uppgifter från de digitaliserade befolkningsböckerna 65 €/dokument
•    Manuellt uppgjort utdrag/intyg 65 €/dokument
•    EU:s flerspråkiga standardblankett (blankett för översättningshjälp) som bifogas utdraget/intyget 12 €/dokument
•    Apostille-intyg 30 €/dokument

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 537 340

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • levnadsintyg
 • ämbetsbevis
 • invånarförteckningar
 • släktutredning
 • hemvistintyg

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen