Hemvistintyg

Beställ ett hemvistsintyg, om du behöver bevisa din nuvarande hemvist. Sådana situationer kan vara till exempel skaffande av parkeringstillstånd, situationer i samband med avfallshantering, hobbyverksamhet kopplad till en viss ort eller ansökan om därtill relaterade förmåner och ansökan om eller uppsägning av bostad. Du kan beställa intyg åt dig själv och någon du försörjer samtidigt. Du får ett separat intyg för varje person.

Din nya adress är giltig från och med det datum du anger som flyttdag i flyttanmälan. Observera att det kan förekomma fördröjningar vid uppdaterandet av informationen i Befolkningsdatasystemet. Innan du beställer ett certifikat, kan du bestyrka dina nuvarande uppgifter gratis i tjänsten Kontroll av egna uppgifter.

Följande uppgifter finns med på intyget:

Namn, födelsedatum, stadigvarande adress och hemkommun. Tillfällig adress finns med på intyget om en sådan finns i befolkningsdatasystemet.

Dessutom kan du välja att inkludera tidigare adresser och civilstånd på intyget. Du kan välja att inkludera personbeteckningen i stället för födelsedatumet.

Gör så här

Uppgifterna som finns på intyget hämtas från befolkningsdatasystemet. Du kan granska dina uppgifter i tjänsten Kontroll av egna uppgifter.

Du kan beställa intyget som självbetjäning via tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet. När du identifierar dig i tjänsten kan du beställa intyg. Du kan identifiera dig med till exempel bankkoder eller mobilcertifikat. Du kan betala intyget med nätbetalning.

Om du ska använda intyget i Finland levereras det elektroniskt. Du kan ladda ner intyget i PDF-format direkt efter betalningen eller så skickas det till Suomi.fi-meddelanden, vilket kräver att du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden. Av dataskyddsskäl skickas intyget inte direkt till din e-post.

Om du behöver intyget till en utländsk myndighet skickas det som papperspost. Din beställning kommer att behandlas inom 2-5 arbetsdagar, varefter posten levererar certifikatet.

Intyg från Befolkningsdatasystemet

Observera att ett intyg inte kan utfärdas med hjälp av den automatiska tjänsten om du är permanent bosatt utomlands. Du kan beställa intyg, om du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas privatpersonernas kundbetjäning.

Alla utdrag kan beställas från vilket servicestallen som helst på finska, svenska eller engelska. Du kan beställa ett utdrag med person- och familjerelationsuppgifter också på spanska, italienska, franska och tyska, då är servicetid längre.

Du kan också beställa ityg per e-blankett, krypterad e-post, telefon eller en blankett som lämnas till servicestallen.

 

Pris

Som självbetjäning

 • Elektroniskt intyg 10 euro
 • Intyg per post 14 euro
 • Intyg och EU:s flerspråkiga standardformulär som papperspost 24 euro/person
 • Intyg och Apostille-intyg som papperspost 44 euro/person

Genom andra kanaler

 • Intyg 18 euro
 • EU:s flerspråkiga standardformulär som fogas till intyget 10 euro
 • Apostille-intyg 30 euro

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 537 340

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • levnadsintyg
 • ämbetsbevis
 • invånarförteckningar
 • släktutredning
 • hemvistintyg

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen