Våra vigsellokaler  

Nedan presenteras våra vigsellokaler på olika orter.  

I vigsellokalen får man fotografera och videofilma, men om du vill dela videor eller fotografier i sociala medier ska du be om tillstånd av alla som syns på bilderna. 

En vigsel som ordnas vid magistraten under tjänstetid är avgiftsfri. Du kan boka vigseltid via den elektroniska tidsbokningen Vigseldagarna som kan bokas hittar du i presentationen av respektive ort. 

Genom en separat överenskommelse kan en borgerlig vigselförrättare komma till festplatsen även utanför tjänstetid. Vigsel utanför tjänstetid kostar 250 euro. Dessutom debiteras för vigselförrättarens resekostnader till vigselplatsen. Om vigseln ska ordnas utanför tjänstetid kan ni kontakta oss på [email protected] 

Vid vigseln ska två vittnen som fyllt 15 år vara närvarande.  

 

Beakta coronasituationen  

Kom inte till vårt serviceställe om du har symtom på luftvägsinfektion eller är i karantän på grund av coronavirusexponering. Beakta THL:s karantänanvisningar, när du anländer till Finland från utlandet.