Vigsellokaler

Vigselparet ska ta med sig identitetsbevis till förrättningen. Vigseln kan beställas på finska, svenska eller engelska. Vigselakten tar cirka fem minuter.

I vigsellokalen får man fotografera och videofilma, men om du vill dela video eller fotografier i sociala medier ska ber du om tillstånd av alla som syns på bilderna.

En vigsel som ordnas vid magistraten under tjänstetid är avgiftsfri. Du kan boka vigseltid via den elektroniska tidsbokningen. Vilka vigseldagar som kan bokas visas i anslutning av presentationen av respektive vigselorter.

Genom en separat överenskommelse kan en borgerlig vigselförrättare komma till festplatsen även utanför tjänstetid. Vigsel utanför tjänstetid kostar 250 euro. Dessutom debiteras för vigselförrättarens resekostnader till vigselplatsen. Om vigseln ska ordnas utanför tjänstetid kan ni kontakta oss på [email protected].

På grund av coronasituationen skall vigselparet ha med sig egna vittnen

På grund av coronaviruset ber vi att hålla vigselföljet så litet som möjligt. 

Vid vigseln skall två vittnen som fyllt 15 år vara närvarande. För närvarande kan inte verkets personal ställa upp som vittnen vid alla serviceställen. Vänligen kontrollera nedan under information om vigselplatsen, ifall vittnen kan ordnas från ämbetsverket.

Kom inte till serviceställen om du har symtom på luftvägsinfektion eller om du är i karantän på grund av att du blivit utsatt för coronaviruset. Följ karantäninstruktionerna när du anländer från utlandet. Bekanta dig med informationen på Institutet för hälsa och välfärds www-sida

Håll säkerhetsavstånd och följ myndigheternas rekommendationer om munskydd när du uträttar ärenden vid ett serviceställe.