Vigsellokaler

Vigselparet ska ta med sig identitetsbevis till förrättningen. Vigseln kan beställas på finska, svenska eller engelska. Vigselakten tar cirka fem minuter.

I vigsellokalen får man fotografera och videofilma, men om du vill dela video eller fotografier i sociala medier ska ber du om tillstånd av alla som syns på bilderna.

En vigsel som ordnas vid magistraten under tjänstetid är avgiftsfri. Du kan boka vigseltid via den elektroniska tidsbokningen. Vilka vigseldagar som kan bokas visas i anslutning av presentationen av respektive vigselorter.

Genom en separat överenskommelse kan en borgerlig vigselförrättare komma till festplatsen även utanför tjänstetid. Vigsel utanför tjänstetid kostar 250 euro. Dessutom debiteras för vigselförrättarens resekostnader till vigselplatsen. Om vigseln ska ordnas utanför tjänstetid kan ni kontakta oss på [email protected].

Vid vigseln skall två vittnen som fyllt 15 år vara närvarande. På grund av det svåra coronavirusläget ombeds endast några gäster komma till vigseln. 

Vi hoppas att ni själv tar med vittnen till vigseln. Vi kan ordna vittnen från vårt ämbetsverk om ni meddelar oss att ni behöver vittnen när ni gör reservationen.

 Kom inte till serviceställen om du har symtom på luftvägsinfektion eller om du är i karantän på grund av att du blivit utsatt för coronaviruset. Följ karantäninstruktionerna när du anländer från utlandet. Bekanta dig med informationen på Institutet för hälsa och välfärds www-sida

Håll säkerhetsavstånd och följ myndigheternas rekommendationer om munskydd när du uträttar ärenden vid ett serviceställe.

THL rekommenderar att man använder mask inomhus på alla offentliga platser i hela landet. Rekommendationen gäller för såväl vaccinerade som ovaccinerade.