Intyg från befolkningsdatasystemet

Magistraten ger för godtagbara ändamål intyg över personuppgifter i befolkningsdatasystemet. I intyget ser du de officiella uppgifterna i systemet. Vid kontakt med myndigheter i Finland borde inga separata intyg krävas eftersom myndigheterna kan söka de uppgifter de som behövs direkt i befolkningsdatasystemet.

De uppgifter som syns på intyg söks ur befolkningsdatasystemet. 

Kontroll av egna uppgifter!

Via denna service kan du kontrollera vilka uppgifter som registrerats om dig i befolkningsdatasystemet.

Kontroll av egna uppgifter

Du kan korrigera uppgifter som du inte kommer åt att uppdatera i tjänsten genom att besöka serviceställen

Intyg

Gör så här

Du kan beställa intyget som självbetjäning via tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet. När du identifierar dig i tjänsten kan du beställa intyg. Du kan identifiera dig med till exempel bankkoder eller mobilcertifikat. Du kan betala intyget med nätbetalning.

Om du ska använda intyget i Finland levereras det elektroniskt. Du kan ladda ner intyget i PDF-format direkt efter betalningen eller så skickas det till Suomi.fi-meddelanden, vilket kräver att du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden. Av dataskyddsskäl skickas intyget inte direkt till din e-post.

Om du behöver intyget till en myndighet i ett annat EU-land skickas det som papperspost. Din beställning kommer att behandlas inom 2-5 arbetsdagar, varefter posten levererar certifikatet.

Intyg från Befolkningsdatasystemet

Alla utdrag kan beställas från vilket servicestallen som helst på finska, svenska eller engelska. Du kan beställa ett utdrag med person- och familjerelationsuppgifter också på spanska, italienska, franska och tyska, då är servicetid längre.

Du kan också beställa ityg per krypterad e-post, telefon eller en blankett som lämnas till servicestallen.

 

Pris

Som självbetjäning

  • Elektroniskt intyg 5 euro
  • Pappersintyg per post 7 euro

Genom andra kanaler

  • Pappersintyg 9 euro
  • EU:s flerspråkiga standardformulär som fogas till intyget 6 euro
  • Apostille-intyg 13 euro

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 537 340

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • levnadsintyg
  • ämbetsbevis
  • invånarförteckningar
  • släktutredning
  • hemvistintyg

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Finlands invånarantal 5 544 407