Intyg från befolkningsdatasystemet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger för godtagbara ändamål intyg över personuppgifter i befolkningsdatasystemet. I intyget ser du de officiella uppgifterna i systemet. Vid kontakt med myndigheter i Finland borde inga separata intyg krävas eftersom myndigheterna kan söka de uppgifter de som behövs direkt i befolkningsdatasystemet.

De uppgifter som syns på intyg söks ur befolkningsdatasystemet. 

Kontroll av egna uppgifter!

Via denna service kan du kontrollera vilka uppgifter som registrerats om dig i befolkningsdatasystemet.

Kontroll av egna uppgifter

Du kan korrigera uppgifter som du inte kommer åt att uppdatera i tjänsten genom att besöka serviceställen

Pris

Som självbetjäning

  • Elektroniskt intyg 5 euro
  • Pappersintyg per post 7 euro

Genom andra kanaler

  • Pappersintyg 9 euro
  • EU:s flerspråkiga standardformulär som fogas till intyget 6 euro
  • Apostille-intyg 13 euro

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 537 340

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • levnadsintyg
  • ämbetsbevis
  • invånarförteckningar
  • släktutredning
  • hemvistintyg

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen