Intyg från befolkningsdatasystemet

Du kan beställa intyg över dina personuppgifter för godtagbara användningsändamål. I intygen kan du se dina officiella uppgifter som sparats i befolkningsdatasystemet. Du behöver inte ha separata intyg när du uträttar ärenden hos en finsk myndighet. Myndigheterna får de nödvändiga uppgifterna direkt från befolkningsdatasystemet. 

Intyg som beställts och inlämnats via självbetjäningen är förmånligare och du får intyget snabbt. Prisuppgifterna finns i slutet av sidan.
 

Beställ via självbetjäningen

Handläggningstid

  • 1 vecka (+ postgången)
  • Från självbetjäningen får du genast ett elektroniskt intyg för inhemskt bruk.

Beställningssätt för intyg

Du kan beställa ett intyg till dig själv eller en annan person för ett godtagbart ändamål. Observera att du via självbetjäningen endast kan beställa ett intyg till dig själv eller till de som du är vårdnadshavare för.  

Självbetjäning

Du kan beställa ett standardintyg via självbetjäningen. Detta innebär att självbetjäningsintyget alltid innehåller samma uppgifter och valda valfria uppgifter. Vi har uppgjort en separat förteckning över uppgifterna på självbetjäningsintygen för varje sort av intyg. Om du behöver annan information, beställ intyget per e-post, telefon eller blankett. Olika sorter av intyg finns i början av denna sida.

När du beställer ett intyg via självbetjäningen behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat för beställningen. Via självbetjäningen får du intygen snabbt och till ett förmånligare pris. Observera att du endast kan beställa intyg till dig själv eller till de som du är vårdnadshavare för.

 

Kontroll av egna uppgifter!

Du kan kontrollera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet i tjänsten Personuppgifter. I tjänsten hittar du dina gällande personuppgifter, namnhistoriska uppgifter samt fastighets- och byggnadsinnehav. Du kan också kontrollera de uppgifter om din boendehistoria som sparats i befolkningsdatasystemet.

Personuppgifter

Om dina uppgifter innehåller fel kan du själv korrigera ditt tilltalsnamn, yrke, e-post, modersmål och kontaktspråk. I övriga fall kan du kontakta vår kundtjänst på numret 0295 536 220 eller besöka vårt serviceställe

Pris

Självbetjäning 
Du betalar intyget i samband med beställningen. 

•    Elektroniskt intyg via självbetjäning, 10 €/dokument
•    Intyg per post via självbetjäning, 16 €/dokument
•    Intyg och EU:s flerspråkiga standardblankett per post via självbetjäning, 28 €/person
•    Intyg och Apostille-intyg per post via självbetjäning, 46 €/person

Lomake.fi, e-post, telefonsamtal och besök 
Vi skickar fakturan separat. Vid besök betalar du i samband med besöket. 

•    Utdrag/intyg 20 €/dokument
•    Släktutredning 30 €/dokument, släktutredning med uppgifter från de digitaliserade befolkningsböckerna 65 €/dokument
•    Manuellt uppgjort utdrag/intyg 65 €/dokument
•    EU:s flerspråkiga standardblankett (blankett för översättningshjälp) som bifogas utdraget/intyget 12 €/dokument
•    Apostille-intyg 30 €/dokument

Kontakta oss

Telefon

Telefonnummer 0295 537 340

Servicetider:

  • mån-fre 9-15

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • levnadsintyg
  • ämbetsbevis
  • invånarförteckningar
  • släktutredning
  • hemvistintyg