Intyg från befolkningsdatasystemet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger för godtagbara ändamål intyg över personuppgifter i befolkningsdatasystemet. I intyget ser du de officiella uppgifterna i systemet. Vid kontakt med myndigheter i Finland borde inga separata intyg krävas eftersom myndigheterna kan söka de uppgifter de som behövs direkt i befolkningsdatasystemet.

De uppgifter som syns på intyg söks ur befolkningsdatasystemet.

Kontroll av egna uppgifter!

Via denna service kan du kontrollera vilka uppgifter som registrerats om dig i befolkningsdatasystemet.

Kontroll av egna uppgifter

Du kan korrigera uppgifter som du inte kommer åt att uppdatera i tjänsten genom att besöka serviceställen

Pris

Som självbetjäning

 • Elektroniskt intyg 10 euro
 • Intyg per post 14 euro
 • Intyg och EU:s flerspråkiga standardformulär som papperspost 24 euro/person
 • Intyg och Apostille-intyg som papperspost 44 euro/person

Genom andra kanaler

 • Intyg 18 euro
 • Släktutredningar och andra manuellt uppgjorda utdrag 60 €/handling
 • EU:s flerspråkiga standardformulär som fogas till intyget 10 euro
 • Apostille-intyg 30 euro

Kontakta oss

Telefonnummer 0295 537 340

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Du kan också kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till en av dessa adresser:

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

 • levnadsintyg
 • ämbetsbevis
 • invånarförteckningar
 • släktutredning
 • hemvistintyg

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen