Nätverket för digitalt stöd

Digitalt stöd tillhandahålls av kommuner, aktörer inom den offentliga förvaltningen, organisationer, olika projekt och företag.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata koordinerar medborgarnas digitala stöd och fungerar som riksomfattande stödgivare för dem som ordnar digitalt stöd.

Målet är att

  • utveckla verksamhetssätten för digitalt stöd
  • mäta och utvärdera digitalt stöd
  • stöda regionala samordnare och följa upp hur målen förverkligas i projekt
  • erbjuda olika stödformer såsom anvisningar och utbildningar till aktörer som ordnar digitalt stöd
  • skapa ett riksomfattande nätverk för digitalt stöd
  • stärka kännedomen om digitalt stöd och göra det lättare att hitta.

Kom till nätverket för digitalt stöd!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata verkar som en riksomfattande utvecklare av digitalt stöd och som stödorganisation för producenter av digitalt stöd.

Med bifogat blankett samlar vi in kontaktuppgifter till aktörer inom digitalt stöd. Med hjälp av de uppgifter som samlas in via blanketten får vi viktig information om antalet aktörer inom det digitala stödet och deras målgrupper samt om det digitala stödets omfattning i Finland.

Meddela dina kontaktuppgifter för att få aktuell information om nätverksevenemang och utveckling av digitalt stöd.

De medlemmar i nätverket för digitalt stöd har rätt att använda märket Medlem i det riksomfattande nätverket för digitalt stöd

De medlemmar i nätverket för digitalt stöd som anges på denna blankett kan använda märket Medlem i det riksomfattande nätverket för digitalt stöd i sin verksamhet. Märket anger att organisationen erbjuder eller utvecklar digistöd och har förbundit sig att följa de etiska anvisningarna för det digitala stödet.

Medlemsmärket för det riksomfattande nätverket för digistöd kan användas både i en digital och i en utskriven version. Aktörer inom digitalt stöd kan visa att de hör till det riksomfattande nätverket genom att använda medlemsmärket till exempel i presentationer och på webbsidor samt i egna trycksaker. Man kan göra dekaler av märket och sätta upp på dörren till det egna verksamhetsstället.

Vällkommen till nätverket för digitalt stöd!

Grafiskt material för tecknet Medlem i det riksomfattande nätverket för digitalt stöd

Ladda tecknet Medlem i det riksomfattande nätverket för digitalt stöd

Målet för 2022 i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är är att pröva och utveckla den nya verksamhetsmodellen för digitalt stöd. För uppgiften digitalt stöd vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata söks permanent finansiering från och med 2023.

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, digituki[at]dvv.fi