Ändring av efternamn

Alla måste ha ett efternamn. 

Du kan ändra ditt efternamn i Finland i följande situationer:  

 • Du bor i Finland och dina uppgifter har antecknats i det finländska befolkningsdatasystemet. 
 • Du är finsk medborgare och bor utomlands utanför Norge, Sverige eller Danmark. Om du bor i Norge, Sverige eller Danmark och vill byta namn, kontakta myndigheterna i ditt bosättningsland. 

Du kan ansöka om ändring av ditt efternamn hos oss när du vill 

 • byta efternamn 
 • ha en efternamnskombination 
 • avstå från ett efternamn som hör till din nuvarande efternamnskombination 
 • lägga till bindestreck i din nuvarande efternamnskombination eller ta bort det. 

Namnet ska ha en stor begynnelsebokstav, men andra än begynnelsebokstäver kan inte vara skrivna med stor bokstav (t.ex. Korhonen går, men KORHONEN eller korhonen går inte). Kom ihåg att skriva tydligt i din ansökan vilka bokstäver i efternamnet som ska skrivas med stor bokstav och vilka som ska skrivas med liten bokstav. 

Namn som ändrats utomlands 

Om ditt efternamn har ändrats genom beslut av en utländsk myndighet behöver du inte göra en ansökan om namnändring hos oss. Istället kan du be oss spara ditt nya namn utan kostnad.  

Så här anmäler du ett namn som ändrats utomlands

Ändring av efternamn vid ingående av äktenskap 

Om du vill ändra ditt efternamn när du gifter dig ska du inte göra en ansökan om ändring av efternamn utan följa anvisningarna på sidan Efternamn vid ingående av äktenskap

Anmälan och ändring av ett barns namn 

Om ditt barns namn ännu inte har sparats i befolkningsdatasystemet är det fråga om att anmäla barnets uppgifter. Gör då inte en ansökan om namnändring, utan anmäl ditt barns uppgifter enligt anvisningarna på vår webbplats.  

Ett minderårigt barns namn som antecknats i befolkningsdatasystemet kan ändras med hjälp av anvisningarna på denna sida. 

Vilket namn kan jag ansöka om? Av vem behöver jag samtycke? 

Pris

Behandlingsavgiften för ansökan om ändring av efternamn är 95 euro per namnändring eller per sökande.

Så här handlägger vi din ansökan 

1. Skicka ansökan 

Gör ansökan enligt anvisningarna nedan.  

Vi skickar inget separat bekräftelsemeddelande om att vi har tagit emot din ansökan. 

2. Handläggningen av ansökan 

Vi handlägger din ansökan om namnändring först när du har betalat handläggningsavgiften och vi handlägger ansökningarna i ordning enligt ankomstdatum. Därför kan ansökningar som betalats i samband med inlämnandet av ansökan framskrida snabbare. Observera att avgiften inte återbetalas även om du återkallar din ansökan eller om det blir avslag på ansökan. 

Vi kan be dig om tilläggsuppgifter om det sökta namnet eller begära handlingar som saknas. I vissa fall ber vi dessutom nämnden för namnärenden om ett utlåtande, varvid handläggningen av ansökan tar längre tid.  

Du kan tyvärr inte följa hur handläggningen av din ansökan framskrider. Du hittar dock den genomsnittliga handläggningstiden på den här sidan.  

3. Avgörande 

När vi har behandlat din ansökan får du ett skriftligt beslut per post, e-post eller Suomi.fi-meddelanden om du har tagit tjänsten i bruk. Ditt namn ändras i befolkningsdatasystemet den dag beslutet fattas, om namnet du har ansökt är godkänt.  

Efter namnändringen får du automatiskt ett nytt FPA-kort per post. Du måste dock själv förnya ditt pass, identitetskort och körkort så att de motsvarar ditt nya namn.  

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga det hos förvaltningsdomstolen.  

Gör så här

Välj det sätt att ansöka om namnändring som är lämpligast för dig:

1. Elektronisk namnändringstjänst

Du kan ansöka om ändring av för- och efternamn i den här tjänsten om

 • du har fyllt 15 år, och
 • du är stadigvarande bosatt i Fastlandsfinland eller
 • du är finsk medborgare och stadigvarande bosatt utomlands i någon annan stat än Norge, Sverige eller Danmark.

Du kan ansöka om ändring av för- och efternamn för ditt barn i den här tjänsten om

 • du är barnets vårdnadshavar, och
 • barnet är under 18 år.

I den här tjänsten kan du ansöka om ändring av efternamn tillsammans med din make/maka. Med makar avses

 • make/maka eller
 • den ena parten i ett registrerat partnerskap.

Användningen av tjänsten förutsätter stark identifiering. Observera också att handläggningsavgiften betalas i samband med ansökan. 

I tjänsten kan du bifoga bilagor i PDF-format. Listan om nödvändiga bilagor finns i namnändringstjänst under punkten 'Gör så här'.

Vi avgör en del av namnändringsärendena automatiskt. Mera information om det automatiserat beslutsförfarandet finns här.

Namnändringstjänst

2. Webblankett

Gör ansökan med webblanketten om 

 • du ansöker om namnändring för båda samborna samtidigt 
 • du av någon annan orsak inte kan göra ansökan i den elektroniska namnändringstjänsten. 

Användningen av tjänsten förutsätter stark identifiering.

Vi skickar fakturan när vi har mottagit ansökan. Ansökan tas till behandling först när fakturan är betald. Vi hanterar i första hand alla fakturor elektroniskt. Mera information om fakturering finns här.

Om ansökan saknar nödvändiga underskrifter ber vi om dem separat. Handläggningen av ansökan framskrider snabbare om ansökan redan innehåller alla nödvändiga underskrifter. Samtycket till namnändringen kan också lämnas in separat med en särskild samtyckesblankett eller per e-post.  

3. Nedladdningsbar blankett 

Du kan också göra ansökan om namnändring på en utskrivbar blankett på webben.

 1. Ladda först ner den tomma blanketten på din enhet och spara den. 
 2. Öppna blanketten i Adobe Reader. Du kan ladda ner programmet gratis på Adobes webbplats. Spara blanketten på din enhet då du fyllt i den. 
 3. Om du fortsätter att fylla i blanketten senare, öppna den igen i Adobe Reader. När du sparar blanketten kan du välja att den nya versionen ersätter den föregående versionen. Om du inte vill ersätta den föregående versionen ska du spara blanketten med ett nytt namn. 

Skicka den ifyllda blanketten med underskrifter till oss per post på adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors eller per krypterad e-post.

Vi skickar fakturan när vi har mottagit ansökan. Ansökan tas till behandling först när fakturan är betald. Vi hanterar i första hand alla fakturor elektroniskt. Mera information om fakturering finns här.

Ansökan om namnändring med blankett

Handläggningstiderna

Ändring av för- och efternamn

 • Om ansökan kan avgöras automatisk är handläggningstiden under ett dygn.
 • Annars är handläggningstid 1–5 veckor. Handläggningstiden för ansökningar beror på hur snabbt du betalar handläggningsavgiften.
 • Om vi ber dig om bilagor, en tilläggsutredning till din ansökan eller ett utlåtande av Nämnden för namnärenden kan handläggningstiden vara 2–6 månader.

Ändring av efternamn vid ingående av äktenskap

Du kan fråga våra experter på äktenskapsfrågor om handläggningstiden. 

Anmälan om barnets namn

Vanliga frågor

Kontakta oss 

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Du kan sköta ärenden som gäller för- och efternamn med oss på följande sätt:

E-post

Kontakta oss i första hand via e-post.

Använd krypterad e-post för att skicka e-post så att dina uppgifter rör sig krypterat. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Ange åtminstone dina personuppgifter och det ärende som ditt meddelande gäller.

Obs! När du anmäler barnets namn eller andra uppgifter om barnet, välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet.

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 539 004.
Servicetider: mån–fre 9–15

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats. 

Postning av handlingar

Du kan också skicka de nödvändiga handlingarna till oss per post på adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors.

Lagar som berör ärendet

 

Finlands invånarantal 5 629 720