Efternamnsändring

Ett nytt efternamn från släkten eller på basis av familjeförhållanden

  • Du kan ansöka om att ta i bruk ett efternamn som använts i din släkt i högst femte ledet inklusive dig.
  • Du kan ansöka om att ta i bruk ett efternamn som använts av ditt barn eller syskon och om du får tillåtelse av alla personer i befolkningsregistret som bär namnet i fråga.
  • Du kan ansöka om att ta i bruk efternamnet som används av din fosterförälder om fosterföräldern ger sitt samtycke till att du tar i bruk namnet (obs. minderårigas rätt att föra talan). Endast vårdnadshavarna har rätten att föra talan för en minderårig under 15 år, fastän samtycke krävs av barn i åldern 10–15.
  • Du kan ansöka om att ta i bruk ett efternamn om det på grund av förändringar i familjeförhållandena eller något annat särskilt vägande skäl kan anses vara särskilt motiverat att du tar i bruk namnet du föreslår.

I Finland är alla efternamn skyddade, om de används av personer som lever vid tidpunkten för ansökan eller handläggningen och är antecknade i befolkningsdatasystemet.

Nybildat efternamn

  • Du kan ansöka om att ta i bruk ett nybildat efternamn.  Som ett nybildat efternamn räknas också efternamn som tidigare funnits i befolkningsdatasystemet och som inte längre bärs av någon levande person. Nämnden för namnärenden ger ett utlåtande om det nybildade efternamnet.

Ändring av skrivsättet

  • Du kan ansöka om ändring av skrivsättet för ett efternamn med främmande ursprung till en enklare form. Att översätta ett namn av främmande ursprung till finska eller svenska anses inte vara en sådan ändring av skrivsätt.

Gör så här

Du kan ansöka om ett namnändring med Namnändringstjänst. 

Namnändringstjänst

Du kan ansöka om ett namnbyte också med en elektronisk blankett per post eller e-post med en blankett som kan skrivas ut här, eller genom att besöka en av våra serviceställen.

Pris

Om du ansöker om ett efternamn som du tidigare har använt är behandlingsavgiften 55 euro.

Övriga ansökningar kostar 110 euro.

Om du inte betalar handläggningsavgiften när du gör ansökan, skickar vi fakturan till dig via Suomi.fi-meddelande eller per post. Vi börjar handläggningen efter att du har betalat handläggningsavgiften.

Vanliga frågor

 

Kontakta oss

Ärenden:

  • namnändring
  • ändra förnamn
  • ändra efternamn
  • ansökan on namnändring

Email

Du kan kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

OBS! När det gäller anmälan av barnets uppgifter (angående barnets namn) välj som mottagare i skyddad post [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefonnummer 0295 539 004

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–12

Adresser och öppettider av våra serviceställen

Länkar till lagar som berör ärendet