Idensalmi

  • Adress och våning: Virrankatu 2, 74100 Idensalmi (1 vån.)
  • Vigseldagar: Kundtjänsten är tillsvidare stängd
  • Parkering: Avgiftsfri, på ämbetshusets gård 
  • Tillgänglighet, tillgång med rullstol: Tillgängligt
  • Vigselparet anmäler sin ankomst: Vid kundservicedisken, intill vigsellokalen
  • Antal gäster: 10 personer
  • Omklädning och förvaring av ägodelar: I vigsellokalens väntrum finns ett låsbart omklädningsrum och en separat toalett
  • Sittplatser i vigsellokalen: 10 sittplatser
  • Kundtoalett: I vigsellokalens väntrum och i ämbetsverkets huvudentré